MATICHON ONLINE | ทส.เดินหน้า นัดถกร่างแผนพะยูนแห่งชาติพรุ่งนี้ เน้นดึงชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์

MATICHON ONLINE | ทส.เดินหน้า นัดถกร่างแผนพะยูนแห่งชาติพรุ่งนี้ เน้นดึงชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์
14

ทส.นัดถกร่างแผนพะยูนแห่งชาติพรุ่งนี้ เน้นดึงชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ก่อนชงเข้า ครม.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)กล่าวถึงกรณีการจัดโครงการมาเรียมโปรเจ็กหลังการตายของลูกพะยูนมาเรียม ว่า จากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนพะยูนแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมแผนจัดการขยะทะเลด้วย โดยจะเป็นการดูแลและอนุรักษ์พะยูนในภาพรวมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของพะยูน โดยเน้นย้ำว่าแผนดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับชุมชนและชาวประมงที่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งด้วย

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสัตว์ทะเลหายากที่มีนายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพะยูนแห่งชาติ ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ โดย ทช.ได้ส่งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช.เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยหากที่ประชุมพิจารณาจนได้ข้อสรุปแล้วจะนำร่างแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีพล.อ.ประะวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ต่อไป ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาพอสมควร

นายจตุพร กล่าวว่า ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างแผนพะยูนแห่งชาติ เบื้องต้นต้องดูถึงสถานการณ์พะยูนในปัจจุบัน ว่าจะมีการดูแลรักษา และเพิ่มจำนวนประชากรพะยูนที่มีอยู่อย่างไร รวมทั้งเพิ่มจำนวนแหล่งอาหารหญ้าทะเลในพื้นที่อยู่อาศัยของพะยูนด้วย โดยต้องเชื่อมโยงทุกมิติทุกภาคส่วนเข้าด้วย กันซึ่ง

รมว.ทรัพยากรฯ เน้นย้ำให้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด การอนุรักษ์และดำเนินการตามแผนจึงจะสำเร็จได้ โดยคนและพะยูน ตลอดจนสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ต้องเกื้อกูลกันเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคต

admin