Manager Online | ขนส่งฯ ลงดาบ! สั่งปรับผู้ประกอบการ เหตุปล่อยให้ผู้หย่อนความสามารถมาขับรถ

Manager Online | ขนส่งฯ ลงดาบ! สั่งปรับผู้ประกอบการ เหตุปล่อยให้ผู้หย่อนความสามารถมาขับรถ

หลังคลิปพนักงานขับรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมแปลกๆ กรมการขนส่งทางบกสั่ง ลงดาบปรับผู้ประกอบการ 5,000 บาท โทษฐานปล่อยให้ผู้ขับรถหย่อนความสามารถในการขับรถมาขับรถ ด้านโชเฟอร์ยังตามตัวไม่ได้

จากเหตุการณ์ ผู้โดยสารบันทึกคลิปพนังานขับรถตู้หมายเลขทะเบียน 10-2477 สุพรรณบุรี หมายเลขข้าง 951-22 ม.2จ กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี มีพฤติกรรมแปลกๆระหว่างขับรถ มีท่าทางลุกลี้ลุกลน อยู่ไม่นิ่ง บางจังหว่ะมีการนำเคร่องดื่มชูกำลังขึ้นมาดื่ม ซึ่งสร้างความหวาดระแวงแก่ตัวผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ด้าน กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้ตรวยสอบและพบว่าพนักงานขับรถชื่อ นายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) ใบอนุญาตขับรถ เลขที่ สพ.00776/43 ทุกประเภท ชนิดที่ 2 วันหมดอายุ 18 เมษายน 2565 ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้ กองตรวจการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามตัวมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับรถตู้โดยสารคันดังกล่าวมีผู้ถือกรรมสิทธิ์คือ นางสาวชนิษฐา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กรมการขนส่งทางบก จึงเปรียบเทียบ บขส. ในฐานะผู้ประกอบการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยให้ผู้ขับรถซึ่งหย่อนความสามารถในการขับรถมาขับรถ เป็นเงิน 5,000 บาท และในส่วนของ บขส. สั่งพักรถคันดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน

admin