Rabbit Today | เดินเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ‘ศิวิไลซ์’ เมืองหลวง

Rabbit Today | เดินเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ‘ศิวิไลซ์’ เมืองหลวง
เดินเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ‘ศิวิไลซ์’ เมืองหลวง

ชวนไปตื่นตาตื่นใจกับความงามของกรุงเทพฯ วันนี้มีเวลาว่างเลยขอเดินเที่ยวเขตกรุงเทพฯ ชั้นในกันบ้าง ที่เที่ยวก็มีเยอะแยะมากมาย ต่างชาติมาเที่ยวกันมากดังเคย แล้วคนไทยอย่างเราๆ จะพลาดได้อย่างไร

ไปเที่ยวได้ไม่กี่ที่แต่ก็เพลินมาก

กรุงเทพมหานคร หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชย์ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีจากการจัดอันดับของหลายสำนัก และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

พระบรมมหาราชวัง,Rabbit Today

เริ่มที่พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หมู่พระที่นั่งที่สำคัญ เช่น 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ ฯลฯ

สวยงามอลังการงานสร้างมากๆ

วัดพระแก้ว,Rabbit Today

เดินเพลินไปเรื่อยๆ ในบริเวณเดียวกัน ก็ไปถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรียกอีกชื่อว่า วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2327   

ภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ

อีกมุมของวัดพระแก้ว,Rabbit Today

จากนั้นเราเดินออกมาข้ามถนนไปที่ ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อจะสร้างบ้านเมืองต้องมีการฝังเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาติไทย รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325  บรรจุดวงชะตาของกรุงเทพฯ ไว้ภายในเสาหลักเมือง

ไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อการปกปักรักษาและอยู่เย็นเป็นสุข

วัดโพธิ์,Rabbit Today

ก่อนไปปิดท้ายที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เรียกอีกชื่อว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และได้นำเอาตำราวิชาการด้านต่างๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ถือได้ว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  

นอกจากนี้ที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย

วัดแจ้ง,Rabbit Today

แล้วนั่งเรือข้ามมาที่ วัดอรุณราชวราราม ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า ‘วัดแจ้ง’ ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า ‘วัดอรุณราชธาราม’ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้าง พระปรางค์องค์ใหญ่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘วัดอรุณราชวราราม’ 

นี่เป็นทริปเดินเล่นใน 1 วันของเรา แต่เป็นวันเดย์ทริป ที่ได้ชมความยิ่งใหญ่ และความงามจากอดีตสู่ปัจจุบัน อยากเชิญชวนให้คุณผู้อ่านไปเที่ยวดูนะคะ กรุงเทพฯ เมืองที่ฉันรักมาก

admin