The MATTER | ประธานาธิบดีบราซิล ส่งทหาร 44,000 นาย ไปช่วยแก้ไฟป่าแอมะซอน หลังนานาชาติกดดัน ขณะที่ไฟลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

The MATTER | ประธานาธิบดีบราซิล ส่งทหาร 44,000 นาย ไปช่วยแก้ไฟป่าแอมะซอน หลังนานาชาติกดดัน ขณะที่ไฟลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

หลังถูกนานาชาติกดดันอย่างหนัก และผู้นำในประเทศใหญ่ๆ ออกคำขู่ว่าอาจจะมีมาตรการทางการค้ากับบราซิล ในกรณีที่รัฐบาลบราซิลจะไม่หาทางออกหรือแก้ไขเรื่องไฟป่าแอมะซอนอย่างจริงจัง

ล่าสุดนี้ ประธานาธิบดี ชาอีร์ โบลโซนาโร ประกาศว่า เขาพร้อมจะส่งกำลังพลของกองทัพกว่า 44,000 นายไปช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าแอมะซอน ตามที่ท้องถิ่นต่างๆ ได้ร้องขอความช่วยเหลือมา รวมถึงเข้าไปช่วยชาวพื้นเมืองที่ใช้ชีวิตในป่าให้ได้ออกมาอย่างปลอดภัย

โดยภารกิจเร่งด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้น คือการใช้เครื่องบินไปปล่อยน้ำปริมาณกว่า 12,000 ลิตรเพื่อช่วยดับเพลิงในป่า ขณะที่ไฟป่าได้ลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเปรูและโบลิเวียแล้ว

“ด้วยภูมิหลังด้านการทหารของผม และประวัติการเป็นบุคคลสาธารณะมาก่อน ผมมีความรักและเคารพต่อป่าแอมะซอน” โบลโซนาโร ยืนยันผ่านการแถลงการณ์ทางโทรทัศน์

จุดยืนครั้งนี้ของโบลโซนาโร เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เกิดการประท้วงในประเทศ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว ขณะเดียวกันผู้นำนานาชาติ โดยเฉพาะประธานาธิบดี ฝรั่งเศส เอมมานูเอล มาครง ก็ส่งสัญญาณว่าเขาจะหยิบเรื่องนี้ไปพูดคุยอย่างจริงจังกับผู้นำต่างๆ ในการประชุม G7

ที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลบราซิล ถูกตั้งคำถามถึงการเปิดโอกาสให้การรุกล้ำเข้าไปเผาป่าเพื่อขยายที่ดินในแอมะซอนเกิดขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการเน้นเรื่องพัฒนาทางเศรษฐกิจ มากกว่าการอนุรักษ์ป่าสำคัญนี้เอาไว้

อ้างอิงจาก

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/24/brazil-sends-army-tackle-wildfires-bolsonaro-defends-expansion/

https://www.vox.com/world/2019/8/24/20831282/amazon-fires-brazil-jair-bolsonaro-military-flames-macron-trump-g7-rondonia-amazonias

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49452789

#Brief #TheMATTER

admin