ช่อง 7 | นายกฯ เตรียมนำ คณะรัฐมนตรี รับพระราชดำรัส-ลายพระราชหัตถ์พรุ่งนี้

ช่อง 7 | นายกฯ เตรียมนำ คณะรัฐมนตรี รับพระราชดำรัส-ลายพระราชหัตถ์พรุ่งนี้
นายกฯ เตรียมนำ คณะรัฐมนตรี รับพระราชดำรัส-ลายพระราชหัตถ์พรุ่งนี้
นายกฯ เตรียมนำ คณะรัฐมนตรี รับพระราชดำรัส-ลายพระราชหัตถ์พรุ่งนี้

26 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ได้มีหนังสือเวียนไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในหนังสือแจ้งถึงลำดับพิธีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม ที่ห้องรับรองชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1
โดยมีลำดับพิธีฯ ดังนี้
เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมในการปฏิบัติงาน
เวลา 08.45 น. เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1
เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงห้องรับรองชั้น 5 เจ้าหน้าที่เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน
-นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเชิญพระราชดำรัสวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นายกรัฐมนตรีเข้ารับพระราชดำรัส และกลับมายืน ณ จุดเดิม คณะรัฐมนตรีเข้ารับพระราชดำรัสตามลำดับ และถวายความเคารพพร้อมกัน
-เสร็จพิธี
การแต่งกายของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยให้สวมใส่เสื้อผ้าไทยแขนยาวประดับเข็มที่ระลึก "ม.ว.ก." พระราชทานในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

admin