สวพ.FM91 | กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจรบางช่องทาง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 28 ส.ค.-31 ส.ค.62

สวพ.FM91 | กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจรบางช่องทาง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 28 ส.ค.-31 ส.ค.62
กรมทางหลวง แจ้งปิดจราจรบางช่องทาง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 28 ส.ค.-31 ส.ค.62

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ด้วยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี มุ่งหน้าบางปะอิน กม.57+800 – กม.59+900 ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 31 ส.ค.62 จึงขอได้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเผื่อเวลาเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

admin