ไทยรัฐออนไลน์ – Politics | ยื่น ป.ป.ช.สอบซ้ำ อธิบดีกรมอุทยานฯ แปลงงบฯ108 ล. ขึ้นเงินเดือนภรรยาตัวเอง

ไทยรัฐออนไลน์ – Politics | ยื่น ป.ป.ช.สอบซ้ำ อธิบดีกรมอุทยานฯ แปลงงบฯ108 ล. ขึ้นเงินเดือนภรรยาตัวเอง
ภาพไฮไลต์

ยื่น ป.ป.ช.สอบซ้ำ “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานฯ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากร ไปเป็นงบเพาะชำกล้าไม้ กว่า 108 ล้านบาท แถมขึ้นเงินเดือนให้ภรรยา 6 เปอร์เซ็นต์ หลังการสอบสวนไม่คืบหน้า

วันที่ 26 ส.ค.ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสมัคร ดอนนาปี อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางไป ยื่นหนังสือแจ้งคำกล่าวหา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ในข้อกล่าวหาการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตกรณีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากร กว่า 109 ล้านบาท ไปเป็นงบเพาะชำกล้าไม้ กว่า 55 ล้านกล้า เมื่อครั้งนายธัญญา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 11,20 ส.ค.2553 ซึ่งจะมีเวลาในการดำเนินงานเพียง 1 เดือน และไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ได้มีการเบิกเงินงบประมาณไปจนหมดสิ้น ทั้งๆ ที่ยังคงมีกิจกรรมในการดำเนินการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา ได้มีการร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีมาโดยตลอด จึงขอให้ ป.ป.ช.เร่งรัดให้สอบสวน เพื่อให้เกิดความกระจ่างรวมถึงกรณีอื่นด้วย

ต่อมา นายสมัคร เปิดแถลงข่าวว่า ได้ไปยื่นหนังสือแจ้งคำกล่าวหา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ในข้อกล่าวหาการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตกรณีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากร กว่า 109 ล้านบาท ไปเป็นงบเพาะชำกล้าไม้ โดยขอให้ ป.ป.ช.ตั้งกรรมการสอบสวน เพราะก่อนหน้านี้ไปร้องเรียนกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า

และขอให้ตั้งสอบสวนกรณี การเลื่อนเงินเดือนให้ภรรยาตัวเอง ในอัตราร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รอบการประเมินเดือน ต.ค. 2558-เดือน มี.ค. 2559 และพรรคพวกใกล้ชิดกว่า 10 ราย ซึ่งถือว่าไม่มีความเหมาะสม เพราะเงินที่กันไว้ 0.15 เปอร์เซ็นต์ นั้น มีเงื่อนไขกำหนดไว้ในประกาศกรมอุทยานฯ ข้อที่ 6 กล่าว คือ ต้องเพิ่มให้กับ 1.ข้าราชการดีเด่น 2.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3.ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษจากอธิบดี ซึ่งจะต้องมีผลงานดีเด่นปรากฏชัดด้วยและผู้ที่จะบริหารวงเงินนี้ คือ อธิบดี และรองอธิบดีเท่านั้น ไม่ใช่ ผอ.สำนัก ที่นายธัญญา กล่าวอ้าง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายสมัคร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับ 5 อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่เป็นผู้ระวังชี้แนวเขต จนมีการออกโฉนดโดยมิชอบและที่ดินมีการเพิกถอน และยกเลิกคำขอออกโฉนดบางแปลง และมีเพื่อนร่วมรุ่นอธิบดีถูกสอบ 2 ใน 5 คน และในการไปตรวจสอบพื้นที่นั้น เจ้าหน้าที่ย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ในเขตอุทยานฯ แต่กลับไม่ยอมตรวจยึดจับกุม และให้ความเห็นในทางบวกกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน จนเกิดความเสียหายแก่อุทยานฯ เป็นมูลค่าสูงหลายพันล้านบาท อธิบดีกลับไม่เร่งรัดการสอบสวน และเรื่องต่างๆ ยังคงเงียบหายไปทั้งที่เวลายาวนานเกือบ 4 ปีแล้ว อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. 27 มีนาคม 2561 ที่ระบุว่า กรณีมีเรื่องร้องเรียนทุจริต ให้กระทรวงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน จากนั้นพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
– Website : www.thairath.co.th
– LINE Official : Thairath

admin