ช่อง 7 | พิพากษาจำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท คุณหญิงจารุวรรณ อดีตผู้ว่าฯ สตง.

ช่อง 7 | พิพากษาจำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท คุณหญิงจารุวรรณ อดีตผู้ว่าฯ สตง.
พิพากษาจำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท คุณหญิงจารุวรรณ อดีตผู้ว่าฯ สตง.
พิพากษาจำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท คุณหญิงจารุวรรณ อดีตผู้ว่าฯ สตง.

27 สิงหาคม 2562 เมื่อช่วงเช้าที่่ผ่านมา ที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำพิพากษา ในคดีอัยการ ยื่นตรวจสอบ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามมาตรา 157 กรณีเบิกจ่ายเงินจำนวน 294,440 บาท ให้ข้าราชการไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จัดขึ้นที่ จ.น่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยอ้างว่า จัดสัมมนา
วันนี้ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เดินทางมาที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
โดยศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แล้วเห็นว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น จำเลยที่ 1 ไม่เคยถูกลงโทษ ทางวินัย และได้เคยประกอบคุณงามความดี ขณะที่พฤติการณ์ความผิดนี้ แม้จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมคุณธรรมของเจ้าพนักงานด้วย แต่เมื่อเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินนั้น จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนเองอีกครั้งจำนวนเงินในคดีนี้ก็มีจำนวนไม่มาก กับเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จึงสมควรให้โอกาสจำเลย ในการรอการลงโทษไว้ แต่เห็นควรให้เพิ่มการลงโทษปรับ จำเลยที่ 1 ด้วย
จึงพิพากษาแก้เป็นว่า คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา จึงเห็นควรลดโทษให้ 1 ใน 4 คงจำคุกเป็นเวลา 9 เดือน โดยโทษปรับจำนวน 20,000 บาทนั้นเมื่อลดโทษ 1 ใน 4 แล้วคงปรับเป็นเงิน 15,000 บาท
ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แล้วเห็นว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น จำเลยที่ 1 ก็ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และได้เคยประกอบคุณงามความดี ขณะที่พฤติการณ์ความผิดนี้ แม้จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมคุณธรรมของเจ้าพนักงานด้วยแต่เมื่อเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินนั้น จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และเป็นจำนวนเงินไม่มาก กับเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกจึงสมควรให้โอกาสจำเลย โทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษเป็นเวลา 2 ปี
คดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2558 ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาว่า อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายคัมภีร์ สมใจ อายุ 73 ปี อดีต ผอ.สำนักบริหารงาน และทรัพยากรบุคคล สตง.มีความผิดตามมาตรา 157 ให้จำคุกคนละ 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ แต่ได้รับการประกันตัว
ส่วนศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกคนละ 1 ปี ไม่รอการลงโทษ ขณะที่ระหว่างฎีกา คุณหญิงจารุวรรณ และนายคัมภีร์ ได้ประกันตัวคนละ 200,000 บาท
ทั้งนี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาฎีกาครั้งแรก เมื่อ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ได้เลื่อนอ่านคำพิพากษา เนื่องจากบุตรชายของนายคัมภีร์ ยื่นคำร้องแถลงว่า จำเลย ที่ 2 มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลว รอผ่าตัด และใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 2 เดือน ศาลจึงให้เลื่อนอ่านคำพิพากษามา เป็นวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าจำเลยที่ 2 ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

admin