สยามรัฐ | นักวิชาการแนะฝ่ายค้านจบปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ หันแก้ปัญหาปากท้อง

สยามรัฐ | นักวิชาการแนะฝ่ายค้านจบปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ หันแก้ปัญหาปากท้อง
นักวิชาการแนะฝ่ายค้านจบปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ หันแก้ปัญหาปากท้อง

วันที่ 26 ส.ค.นายภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความระบุว่า…ฝ่ายค้านเอาเวลาไปทำงานเรื่องปากท้องประชาชนเถอะ เรื่องถวายสัตย์ไม่ครบที่ไร้สาระนั้นควรจบได้แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรองขั้น 5

admin