MATICHON ONLINE | ศาลบังกลาเทศ สั่งรัฐแก้ทะเบียนสมรสเลิกถามฝ่ายหญิง บริสุทธิ์ หรือไม่

MATICHON ONLINE | ศาลบังกลาเทศ สั่งรัฐแก้ทะเบียนสมรสเลิกถามฝ่ายหญิง บริสุทธิ์ หรือไม่
01b.Supreme Court of Bangladesh
ภาพ www.supremecourt.gov.bd

ศาลสูงของประเทศบังกลาเทศ เผยแพร่คำตัดสินโดยสรุป เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้รัฐบาลบังกลาเทศ เปลี่ยนตัวเลือกที่จะถามฝ่ายหญิงว่า “บริสุทธิ์” หรือไม่ ออกจากทะเบียนสมรส หลังจากกลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิผู้หญิงในประเทศยื่นฟ้องระบุว่าตัวเลือกดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดความเป็นส่วนตัว

รายงานระบุว่าในทะเบียนสมรสสำหรับฝ่ายหญิงเดิมเคยมีตัวเลือกระบุสถานะก่อนแต่งงานโดยมี 3 ตัวเลือก คือ 1. กุมารี (บริสุทธิ์) 2. เป็นม่าย และ 3.หย่าร้าง โดยให้เปลี่ยนตัวเลือกกุมารี เป็นคำว่า ‘ยังไม่ได้แต่งงาน’ โดยคำตัดสินดังกล่าวนับเป็นคำตัดสินสำคัญ หลังจากกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้หญิงมองว่าการมีตัวเลือก กุมารี อยู่ในทะเบียนสมรสนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความอับอาย เป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้หญิง

ทั้งนี้ตามกฎหมายการแต่งงานของบังกลาเทศฝ่ายหญิงจำเป็นต้องเลือก 3 ตัวเลือกดังกล่าวในทะเบียนสมรส โดยศาลยังมีคำสั่งให้เพิ่ม 3 ตัวเลือกให้กับฝ่ายชายด้วยจากเดิมที่ไม่มีให้เลือก โดยรายงานระบุว่าศาลจะเผยแพร่คำตัดสินฉบับเต็มในเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ทะเบียนสมรสแบบใหม่คาดว่าจะนำออกใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน

admin