new18 | สวธ.ยกย่อง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” ศิลปินต้นแบบ

new18 | สวธ.ยกย่อง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” ศิลปินต้นแบบ
สวธ.ยกย่อง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” ศิลปินต้นแบบ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่อง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งการขับร้องเพลงไทยสากล ศิลปะการแสดง การพูด การเขียน มีผลงานเพลงที่ขับร้องอัดแผ่นเสียงรวมกว่า 200 เพลง อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นศิลปินต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่อง “ม.ร.ว.ถนัดศรี” เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งการขับร้องเพลงไทยสากล ศิลปะการแสดง การพูด การเขียน มีผลงานเพลงที่ขับร้องอัดแผ่นเสียงรวมกว่า 200 เพลง อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นศิลปินต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ เปิดเผยว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) พ.ศ.2551 ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 เวลาประมาณ 11.35 น. ที่ รพ.เปาโล ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สิริรวมอายุ 93 ปี ในขณะนี้ ทายาทกำลังดำเนินการกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งรอโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในเบื้องต้นได้ประสานกับวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยครอบครัวได้แสดงความจำนงกับทางวัดไว้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.นี้ จะใช้ศาลา 10 เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศล จากนั้นในวันที่ 2 ก.ย. จะย้ายไปบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากลางน้ำ ต่อไป อย่างไรก็ตามสามารถติดตามความชัดเจนได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเชพหมึกแดง https://www.facebook.com/chefmcdang/

ด้านนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติของ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) พ.ศ.2551 เกิดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2469 ที่วังเพชรบูรณ์ เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งด้านการขับร้องเพลง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการร้องเพลงที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง การเอื้อน การออกเสียงเต็มไปด้วยมนต์ขลังทั้งนุ่มนวล อ่อนหวาน มีผลงานเพลงที่ขับร้องอัดแผ่นเสียงรวมกว่า 200 เพลง บางเพลงมีความไพเราะและได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาทิ เพลงสีชัง ทะเลระทม วานลมจูบ ทำไมหนอ ตราบสิ้นลม วนาสวาท ฯลฯ

ทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งเป็นยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ เช่น การทำศูนย์อาหารเชลล์ชวนชิม การจัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ เป็นพิธีกร เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัท สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงสีชัง รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น รางวัลเมขลาในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีความเมตตา เอื้ออารีต่ออนุชนรุ่นหลัง เป็นศิลปินต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่ และเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป

admin