Thai PBS | ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ รับยาที่ร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน-ที่ทำงาน

Thai PBS | ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ รับยาที่ร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน-ที่ทำงาน
ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ รับยาที่ร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน-ที่ทำงาน

วันนี้ (27 ส.ค.2562) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท ข.ย.1 ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เพื่อระดมสมองหาวิธีการเชื่อมโยงระบบระหว่างร้านขายยา ข.ย.1 มาตรฐาน GPP ที่มีอยู่ 17,000 แห่งทั่วประเทศ เปลี่ยนให้ร้านขายยาเป็นเสมือนห้องยาของโรงพยาบาล เป็นอีกกลไกช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน

นพ.สุขุม บอกว่า ระบบนี้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ช่วยติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสมจากเครือข่ายร้านขายยาคุณภาพ และลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ได้ประมาณร้อยละ 30

 

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. บอกว่า เตรียมเสนอแผนของโครงการเข้าสู่การประชุมบอร์ด สปสช.พิจารณาในวันที่ 2 ก.ย.นี้ โดยนำร่องใน รพ.ขนาดใหญ่ 50 แห่ง เชื่อมโยงกับร้านขายยา 500 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการใน 4 กลุ่มโรคก่อน คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคจิตเวช คาดว่าจะมีผู้ป่วยสนใจรับยาใกล้บ้านไม่ต่ำกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี 

สำหรับเรื่องงบประมาณนั้น เบื้องต้นจะมีการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปี 2562 ประมาณ 150 ล้านบาท มาใช้ก่อน ส่วนการขยายผลโครงการต่อไปในอนาคต จะตั้งงบประมาณเฉพาะประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี

 

นพ.ศักดิ์ชัย บอกอีกว่า ส่วนร้านขายยาจะได้รับค่าบริการในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย 70 บาทต่อคน โดยโรงพยาบาลต้นสังกัดจะเป็นผู้หักส่ง แต่อาจต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง

 

admin