Thai PBS | ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าแต่งดำ ร้องสอบบอร์ดใหม่กรุงเทพคริสเตียน

Thai PBS | ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าแต่งดำ ร้องสอบบอร์ดใหม่กรุงเทพคริสเตียน
ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าแต่งดำ ร้องสอบบอร์ดใหม่กรุงเทพคริสเตียน

วันนี้ (27 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม SaveBBC ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แต่งชุดดำรวมตัวเพื่อแสดงออกทางสัญญลักษณ์ เรียกร้องให้บอร์ดสภาคริสจักรฯ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารโรงเรียน ออกมาแสดงความรับผิดชอบ รวมทั้งรับหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางยุติข้อกังวลถึงการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจผิดขั้นตอนในหลายโครงการ เช่น การขออนุมัติย้อนหลังจัดซื้อเครื่องแอร์สำหรับอาคารใหญ่ รวมทั้งการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในอีกหลายโครงการที่ผิดปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หลังพบว่าการดำเนินการหลายเรื่องส่งผลกระทบต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

 

 

ตัวแทนเครือข่าย องค์กร SaveBCC ยื่นหนังสือให้นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้โรงเรียนดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารและถ่วงดุลโดยผู้ปกครอง ครู โดยโรงเรียนไม่ควรถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก

ส่วนกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริง เรียกร้องให้ดำเนินไปโดยหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่พอเพียงและดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล มาเป็นองค์กรกลางในการหาข้อยุติของกรณีปัญหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์ของความเป็นธรรม และขอให้มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการ ให้เป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียน

 

 

ขณะที่นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยืนยันไม่ได้ปิดโรงเรียนเพื่อหนีปัญหา และยืนยันจุดยืนของสถาบัน สอนให้คนแก้ปัญหา แต่การประกาศหยุดเรียนในวันนี้ เพราะเห็นว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่ม SaveBBC ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงเหตุผลในการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อให้สังคมเข้าใจปัญหาของสถาบัน โดยขอให้มีการเผยแพร่ผลการสอบสวนภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 7 ก.ย.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้อง SAVE BCC ความขัดแย้งที่ยังไม่จบ

รักษาการ ผอ.กรุงเทพคริสเตียน ประกาศหยุดเรียนวันนี้ 

admin