Thai PBS | พรุ่งนี้รู้แน่ใครกักตุนข้าวเหนียว

Thai PBS | พรุ่งนี้รู้แน่ใครกักตุนข้าวเหนียว
พรุ่งนี้รู้แน่ใครกักตุนข้าวเหนียว

หลังพบปัญหาราคาข้าวเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้  ทำให้กรมการค้าภายใน สั่งตรวจสต็อกข้าวเหนียวทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการกักตุน ล่าสุด มีผู้ประกอบการแจ้งแล้วกว่า 200 ราย มีปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสาร กว่า 40,000 ตัน และวันพรุ่งนี้จะเชิญเอกชนทั้งโรงสี ผู้ส่งออกข้าว ผู้ค้าข้าวรวมถึงห้างค้าปลีกค้าส่ง หารือถึงแนวทางทางช่วยเหลือผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีการทำข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาธงฟ้าออกจำหน่าย

 

โดยตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันนี้(27 ส.ค.62) มีผู้รายงานสต๊อกข้าวเหนียวทั่วประเทศตามประกาศสำนักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 24 พ.ศ. 2562 เข้ามาแล้วจำนวน 280 ราย ผู้ประกอบการค้าข้าวจำนวน 41 จังหวัด ประกอบด้วย

  • ข้าวเปลือกเหนียว มีปริมาณ 49,878 ตัน หรือคิดเป็นข้าวสาร จะอยู่ที่ประมาณ 32,919 ตัน
  • ข้าวสารเหนียว มีปริมาณ 7,910 ตัน
  • รวมเป็นข้าวทั้งสองประเภทมีปริมาณ 40,830 ตัน
  • ส่วนปลายข้าว มีปริมาณ 3,407 ตัน

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าภายในจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะดูจากฐานข้อมูลที่มีการรายงานเข้ามาจนครบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการกักตุนหรือค้ากำไรเกินควรถือว่ามีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท และหากไม่แจ้งสต็อกมีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

admin