Workpoint News | สอนแบบมิติใหม่ เด็กประถมขอนแก่น “ท่องสูตรคูณ จังหวะแร็ปเปอร์” จำดีมีความสุข

Workpoint News | สอนแบบมิติใหม่ เด็กประถมขอนแก่น “ท่องสูตรคูณ จังหวะแร็ปเปอร์” จำดีมีความสุข
สอนแบบมิติใหม่ เด็กประถมขอนแก่น “ท่องสูตรคูณ จังหวะแร็ปเปอร์” จำดีมีความสุข

เด็กนักเรียนประถม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูนำดนตรีแร็ปเปอร์มาสร้างทำนองในการท่องสูตรคูณ พบว่าท่องจำได้มากขึ้น และผลการเรียนดีขึ้น 

วันที่ 27 ส.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนชุมชนกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 นักเรียนต่างมีความสุขในการท่องสูตรคูณในจังหวะแร็ปเปอร์ นักเรียนหลายคนออกมาร้อง เต้น หน้าชั้นเรียน ผลัดเปลี่ยนกันท่องสูตรคูณ โดยเริ่มจากแม่ 2 จาก 2×2=4 ไปจนถึง 2×12=24 จากนั้นก็ให้เพื่อนักเรียนผลัดเปลี่ยนกันท่องแม่สูตรคูณแม่อื่น ๆ จนถึงแม่ 12 ของแต่ละวัน โดยนักเรียนที่ยังไม่ถึงคิวของตัวเองต่างก็ปรบมือให้จังหวะกับเพื่อน ๆ ที่กำลังออกลีลาแร็ปอยู่หน้าชั้นเรียน

นายวีระชาติ ดางคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกระนวน กล่าวว่า แนวทางในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีหลายรูปแบบ แต่เราต้องมาดูว่าสภาพปัจจุบันนักเรียนนั้นมีความเชื่อมโยงกับสื่อต่าง ๆ แนวทางแร็ปเปอร์นั้นก็เป็นสื่อหนึ่งที่โรงเรียนสนใจ อีกอย่างวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย ครูก็เบื่อ นักเรียนก็เบื่อ ทำให้เซ็งไปหมด จึงทำให้นักเรียนของเราไม่มีความสุขในการเรียน

ครูผู้สอน จึงได้หาแนวทางว่าถ้าเรานำแนวทาง แร็ปเปอร์ มาใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งทางฝ่ายบริหารนั้นก็ให้อิสระในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน แร็ปเปอร์นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน พอเรานำนวัตกรรมตรงนี้มาใส่ดนตรีเข้าไป ปรากฏว่านักเรียนมีเจตนคติที่ดี ให้กับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความเบื่อหน่ายจะทำให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีความสุขจากการใช้ดนตรีจังหวะแร็ปเปอร์เข้ามาเมื่อนักเรียนมีความสุข ก็เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก็จะส่งผลต่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้

ทางด้าน เด็กชายปฎิคม นรชาญ นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีครับในการแร็ปสูตรคูณวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้สนุกกับการเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้เราจำสูตรคูณได้มากขึ้นตอนนี้ท่องสูตรคูณได้ถึงแม่ 12 แล้ว ผลการเรียนก็ดีขึ้นอีกด้วย

 

admin