Workpoint News | เปิดผลสอบกำไล EM ไม่ตรงสเปก ถอดออกเองได้ ไร้สัญญาณเตือน

Workpoint News | เปิดผลสอบกำไล EM ไม่ตรงสเปก ถอดออกเองได้ ไร้สัญญาณเตือน
เปิดผลสอบกำไล EM ไม่ตรงสเปก ถอดออกเองได้ ไร้สัญญาณเตือน

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เผยผลสอบกำไล EM 3 ข้อ พบไร้ประสิทธิภาพจริง สามารถถอดออกเองได้ -ไร้สัญญาณเตือน และแจ้งเตือนอุปกรณ์ถูกทำลาย 100,000 ครั้ง ผู้คุมทดลองใส่แล้วเกิดอาการแพ้ เร่งให้กรมคุมประพฤติสอบกับคู่สัญญาด่วน

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงฯ เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีกำไล EM ซึ่งมี พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา และบัดนี้การตรวจสอบได้นั้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมายังกระทรวงยุติธรรม โดยมีข้อค้นพบ ดังนี้

1. อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สามารถถอดออกจากข้อมือได้โดยไม่ต้องใช้การตัดสายรัดหรืออุปกรณ์ในการถอด และสามารถสวมใส่กลับเข้าไปได้นั้นเป็นความจริง

2. มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่สวมใส่อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) หลายรายเกิดอาการแพ้ โดยบางรายเกิดผื่นสีแดงขึ้นบริเวณข้อมือ หรือมีผิวหนังแห้งบริเวณข้อมือ หรือมีแผลติดเชื้อบริเวณข้อมือ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ข้อ 4.1.1 ระบุว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือจากผู้ผลิตว่า เมื่อสวมใส่แล้วจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้สวมใส่ได้โดยง่าย (Hypo-allergenic)

3. อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มีการแจ้งเตือนบ่อยครั้ง และอาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสัญญาณแจ้งเตือนและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติจากศูนย์ควบคุมการติดตามตัวผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้เมื่อ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้ารับการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวในแต่ละเดือนอยู่ที่ 200 ถึง 700 คน แต่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์ถูกทำลายสูงกว่า 1,000-100,000 ครั้งต่อเดือน หรือ ไม่มีสัญญาณสูงกว่า 20,000-170,000 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะได้แจ้งกรมคุมประพฤติทราบข้อค้นพบ และพิจารณาดำเนินการในฐานะคู่สัญญาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วต่อไป

admin