ไทยรัฐออนไลน์ – Politics | รมว.เกษตรฯ สั่งการเร่งทำฝนหลวงและเพิ่มเก็บกักน้ำในเขื่อนหลักภาคอีสาน

ไทยรัฐออนไลน์ – Politics | รมว.เกษตรฯ สั่งการเร่งทำฝนหลวงและเพิ่มเก็บกักน้ำในเขื่อนหลักภาคอีสาน
ภาพไฮไลต์

รมว.เกษตรฯ สั่งการเร่งทำฝนหลวงและเก็บกักน้ำในเขื่อนหลักภาคอีสาน ก่อนหมดหน้าฝน กำชับกรมชลฯ เพิ่มศักยภาพเก็บน้ำสำรองหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น โดยกล่าวย้ำกับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่า เหลือเวลาอีกราว 1 เดือนเศษ ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ดัชนีค่าการยกตัวของเมฆ และความเร็วกระแสลมในช่วงดังกล่าวเหมาะสมนี้ให้ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เขื่อนขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางของภาคมีน้ำน้อย จึงต้องเพิ่มปริมาตรน้ำ

พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัยยังได้ให้กำลังใจต่อนักบิน นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ขึ้นบินปฏิบัติงาน โดยย้ำให้ดูแลอากาศยานให้มีความปลอดภัย และหากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ขอให้รายงานมากระทรวงเกษตรฯ ตนพร้อมสนับสนุนเนื่องจากเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็น ส่วนปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนั้นจะต้องมีการแก้ไขแน่นอน แต่ในระยะเร่งด่วนนี้ได้ประสานกับเหล่าทัพเข้ามาบูรณาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งอากาศยาน นักบิน และกำลังพลเพื่อลำเลียงสารฝนหลวง ซึ่งที่ผ่านมาทำให้สามารถบินปฏิบัติการได้บ่อยครั้งและทั่วถึงขึ้นยังแก้มลิง

จากนั้น นายเฉลิมชัย ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแก่งน้ำต้อน อ.เมืองขอนแก่น และกำชับกรมชลประทานให้เร่งดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้ในปี 2561-2562 กรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 400,000 บาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 จากนั้นได้รับงบประมาณ 1,568,100 บาท เพื่อสำรวจขอบเขตโครงการ รวมถึงในปี 2561 ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท ในการออกแบบโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ระยะที่ 1

ปัจจุบัน แก่งน้ำต้อน ซึ่งมีพื้นที่หนอง 6,196 ไร่นั้นตื้นเขิน ช่วงฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บริเวณที่ลุ่มต่ำรอบๆ หนอง เนื่องจากพื้นที่หนองอยู่ติดกับลำน้ำชี ทำให้น้ำจากลำน้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมเป็นประจำ แต่ในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากการกักเก็บน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพความจุ จึงทำให้ราษฎร 33,877 คน และพื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า 40,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งเมื่อมีน้ำเพียงพอแล้วจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำแนวทางเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่มาให้เกษตรกรปรับเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน.

(ภาพจากเฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
– Website : www.thairath.co.th
– LINE Official : Thairath

admin