Workpoint News | คนต่อคิวรับข้าวฟรีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประเพณีทิ้งกระจาดปีนี้ สะท้อนเสียง “เศรษฐกิจแย่”

Workpoint News | คนต่อคิวรับข้าวฟรีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประเพณีทิ้งกระจาดปีนี้ สะท้อนเสียง “เศรษฐกิจแย่”
คนต่อคิวรับข้าวฟรีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประเพณีทิ้งกระจาดปีนี้ สะท้อนเสียง “เศรษฐกิจแย่”

คนแห่เข้าคิวรับข้าวสารฟรี ในงานทิ้งกระจาด ที่จัดโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสียงเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง

ประชาชนจำนวนมาก ต่อคิวรอรับแจกสิ่งของ ในพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 โดยสิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริก และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เมื่อ 28 สิงหาคม 2562

ชาวบ้านที่มารับแจกสิ่งของสะท้อนปัญหาว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูงขึ้น เมื่อมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงต้องอาศัยการรับแจกสิ่งของตามสถานที่ต่างๆ ประทังชีวิต โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาและในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีงานบุญและประเพณีทิ้งกระจาดเช่นนี้บ่อยครั้ง จึงต้องตระเวนรับของแจก

โดยบางครอบครัวจะมากันหลายคนเพื่อให้ได้รับของจำนวนมากที่สุด โดยเฉพาะข้าวสารและอาหารแห้งที่สามารถเก็บไว้กินได้เป็นเวลานาน ขณะที่บางครอบครัวจะเอาไปขายต่อเพื่อเอาเงินมาใช้จ่าย ซื้อสิ่งของจำเป็นต่อไป

ผู้สูงอายุต่อคิวรอรับข้าวสาร ภาพโดย ภานุมาศ​ สงวนวงษ์ Thai News Pix

 

ผู้สูงอายุ ทานอาหารที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำมาแจก ภาพโดย ภานุมาศ​ สงวนวงษ์ Thai News Pix

ประชาชนจำนวนมาก ออกมาต่อคิวเพื่อรับของอุปโภค บริโภค ภาพโดย ภานุมาศ​ สงวนวงษ์ Thai News Pix

admin