PPTV HD 36 | เขื่อนขนาดใหญ่เร่งพร่องน้ำ เตรียมรับมือพายุ "โพดุล"

PPTV HD 36 | เขื่อนขนาดใหญ่เร่งพร่องน้ำ เตรียมรับมือพายุ "โพดุล"
เขื่อนขนาดใหญ่เร่งพร่องน้ำ เตรียมรับมือพายุ "โพดุล"
เขื่อนหลายแห่งเร่งพร่องน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเตรียมรองรับปริมาณน้ำ จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล”

วันนี้ 29 ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำสุรัสวดีทั้ง 3 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำในหนองหาร จ.สกลนคร ให้ไหลลงไปยังลำน้ำก่ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล เตรียมรองรับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้ามาเพิ่ม จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” เบื้องต้นทางจังหวัดประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> จับตาพายุโซนร้อน "โพดุล" ทำฝนตกหนักทั่วประเทศ

เช่นเดียวกับที่จ.เชียงใหม่ โครงการชลประทานระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำบ้านสันหนอง อ.แม่แจ่ม ที่มีปริมาณน้ำเต็มอ่างจนล้นทางระบายน้ำ พร้อมทั้งระบายน้ำในคลองชลประทานที่ไหลผ่าน อ.แม่แตง, แม่ริม, หางดง, สันป่าตอง และ อ.เมือง หลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่ 29 ส.ค. -1 ก.ย. 

ที่จ.พังงาเรือประมงทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จอดเทียบท่าบริเวณชายหาด อ.ตะกั่วป่าหลังคลื่นลมแรง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร  ทำให้ไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ในช่วงนี้

ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ประกาศเตือนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือ พร้อมกำชับผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้ติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> เวียดนามเตรียมพร้อมรับมือ “พายุโพดุล”

admin