TNN ช่อง16 | ไทยแล้งหนัก! เช็ก 14 เขื่อนปริมาณน้ำต่ำกว่า 20 %

TNN ช่อง16 | ไทยแล้งหนัก! เช็ก 14 เขื่อนปริมาณน้ำต่ำกว่า 20 %
ไทยแล้งหนัก! เช็ก 14 เขื่อนปริมาณน้ำต่ำกว่า 20 %
ไทยแล้งหนัก! เช็ก 14 เขื่อนปริมาณน้ำค่อนข้างวิกฤต ‘อุบลรัตน์’ มีน้ำใช้การได้ติดลบ 2 %

วันนี้( 29 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว และมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังหลายเขื่อนที่ปริมาณน้ำค่อนข้างวิกฤต  ไม่ถึง 10  %  โดยเฉพาะ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดยังคงมีปริมาณน้ำใช้การได้ติดลบ 2 % สาเหตุเป็นเพราะมีการดึงน้ำสำรองมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค  

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และ เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง 3 %   

เขื่อนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำใช้การเหลือ 5 %  

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  มีปริมาณน้ำใช้การเหลือ 7 %  

เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำใช้การเหลือ 8 %

เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำใช้การเหลือ 9 % 

ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำใช้การมากกว่า 10 % แต่ไม่ภึง 20 % ได้แก่ 

 เขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำใช้การ 10 %

เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณน้ำใช้การ  12 % 

เขื่อนแม่มอก จังหวัดสุโขทัย เหลือ 15 % 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ , เขื่อนมูลบน และเขื่อนลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา เหลือเขื่อนละ  17 %

สุดท้าย คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เหลือ 18% 

admin