คมชัดลึกออนไลน์ | ชงประชุมลับอภิปรายปมถวายสัตย์ฯ

คมชัดลึกออนไลน์ |  ชงประชุมลับอภิปรายปมถวายสัตย์ฯ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายตามมาตรา 152 สามารถขอเปิดเป็นการอภิปรายลับได้หรือไม่ ว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภา ในการขอเปิดอภิปรายตามมาตรา 152 สามารถขอเปิดประชุมลับได้ และเคยมีผู้เสนอว่า หากกังวลว่าจะมีการก้าวล่วงในช่วงใดช่วงหนึ่งของการอภิปราย ทางคณะรัฐมนตรี หรือทางสภาฯ สามารถขอเสนอให้มีการประชุมลับได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเรื่องการร้องขอให้ประชุมลับ มีบัญญัติไว้ใน มาตรา 127 โดยระบุว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. เกี่ยวกับกรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปในประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องจับตาดูว่า จะมีการหยิบยกเรื่องการร้องขอให้ประชุมลับขึ้นมาหรือไม่ เพราะในอดีตมีหลายครั้งที่ร้องขอให้เป็นมีการประชุมลับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง

admin