คมชัดลึกออนไลน์ | ปิยบุตร วอนศาลรธน.เปิดไต่สวนคดีธนาธร ถือหุ้น วี-ลัก มีเดีย

คมชัดลึกออนไลน์ | ปิยบุตร วอนศาลรธน.เปิดไต่สวนคดีธนาธร ถือหุ้น วี-ลัก มีเดีย

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญ ออกจดหมายข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการ ถือหุ้นสื่อ บริษัท วีลัก-มีเดีย ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. โดยระบุว่า ได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคราวประชุมถัดไปนั้น น่าสนใจว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะอภิปรายเรื่องวางกรอบการไต่สวนตามกระบวนการที่พึงดำเนินไป เหตุใดจึงต้องอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ถึงสองนัดประชุม หรือนี่คือการประชุมวินิจฉัยประเด็นแห่งคดี

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ตาม พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดเอาไว้ว่า เมื่อผู้ร้องมีคำร้องมา ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจง แล้วกลับมาที่ผู้ร้องยื่นคำคัดค้าน แต่ละฝ่ายก็จะมีเอกสารพยานหลักฐาน มีการชี้แจงของตนเอง เสร็จแล้วตามกระบวนการ ศาลจะนัดวันตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจะมีการเปิดศาลเพื่อกำหนดวันไต่สวน แล้วก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยคดี แต่จนกระทั่งถึงวันนี้ นายธนาธร ยังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้มีการไต่สวนหรือไม่

อย่างไรก็ตามหากพูดถึงคดีของนายธนาธร ก็จะเปรียบเทียบกับคดีของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ คดีของ นายดอนไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี และยังได้โอกาสในการไต่สวนอีกด้วย แต่ในกรณีของนายธนาธร สถานะถึงตอนนี้ยังไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยอมให้มีการไต่สวนหรือไม่ หรือว่าศาลกำลังปรึกษาหารือเพื่อจะมีคำวินิจฉัยแล้ว

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า กฎหมายในมาตรา 58 เขียนข้อยกเว้นไว้ว่า ในกรณีที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายอย่างเดียว ศาลอาจไม่ไต่สวนก็ได้ หรือในกรณีที่ศาลอาจเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว อาจไม่ไต่สวนก็ได้ แต่สำหรับข้อพิพาทคดีนี้ สาระสำคัญไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และประเด็นข้อเท็จจริงที่นายธนาธรสู้ไปนั้นเยอะมาก หลายประเด็น ดังนั้น จะบอกว่าคดีนี้มีแต่ข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้

เลขาธิการพรรคพรรคอนาคตใหม่ กล่าวอีกว่า อยากจะเรียกร้อง เวลานี้เราไม่รู้จริงๆว่า สถานะคดีนี้อยู่ตรงไหน สถานะคดีนี้ยุติไปแล้วใช่หรือไม่ว่าไม่มีการไต่สวน ในเวลานี้ศาลกำลังประชุมเพื่อวินิจฉัย หรือศาลกำลังพิจารณาว่าจะให้ไต่สวนหรือไม่อย่างไร พรรคอนาคตใหม่มีความคาดหวังว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีของนายธนาธร ให้มีมาตราฐานดำเนินกระบวนพิจารณาเดียวกันกับคดีของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย สุดท้ายเราจะยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอยกเลิกคำสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่การเป็น ส.ส. ชั่วคราวของนายธนาธร ด้วย

admin