คมชัดลึกออนไลน์ | ศธ.สั่ง กศน.ลุยให้ความรู้ปชช.หวั่นโรคติดต่อหน้าฝน

คมชัดลึกออนไลน์ | ศธ.สั่ง กศน.ลุยให้ความรู้ปชช.หวั่นโรคติดต่อหน้าฝน

30 ส.ค.62-ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงฤดูฝน กำชับให้ กศน. บูรณาการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้คำแนะนำ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในช่วงหน้าฝน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกและในบางพื้นที่มีพายุ ฝนตกหนักเกือบทุกวัน อุณหภูมิเย็นลงและมีความชื้นเพิ่มขึ้นทำให้เชื้อโรคหลายๆ ชนิด เติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจเกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือน ได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ไทฟอยด์ บิด เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และบี 2.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ 3.กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย 4.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง ได้แก่ โรคไข้ฉี่หนู หรือแลปโตสไปโรซิส 5.กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง

"ตนจึงได้กำชับให้ กศน. ทั่วประเทศประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แนะนำแก่ประชาชนโดย รวมถึงการดูแล ป้องกันภัยสำหรับตนเองและบุตรหลาน เมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมขัง เช่น ภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน และภัยจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วซึม" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้พิจารณาและระมัดระวังเรื่องการสัญจรในหน้าฝนโดยเฉพาะการจัดทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร โดยก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ต้องเตรียมคนขับและยานพาหนะให้พร้อม โดยเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายคนขับ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน หากต้องเดินทางไกลควรแวะพักเป็นระยะหรือมีคนขับสับเปลี่ยนกัน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ เป็นต้น และขอให้ตรวจสอบสภาพรถให้มีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงงดเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู ดังนั้นขอให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสำคัญในความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

admin