JS100 | กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ พายุโพดุล อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว

JS100 | กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ พายุโพดุล อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ พายุโพดุล อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ พายุโพดุล อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว

อิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และต้องระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า พายุระดับ 3 หรือพายุโซนร้อนโพดุลที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดนครพนม อ่อนกำลังเป็นพายุระดับ 2 หรือดีเปรสชันแล้ว และเมื่อเวลา 9.00 น. พายุได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายตั้งแต่วันนี้ (30 สิงหาคม) ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน เนื่องจากฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยในวันนี้มีน้ำท่วมฉับพลันที่สกลนคร นครพนม เลย และหนองคาย และคาดว่า ในเดือนกันยายน-ตุลาคม จะมีพายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยอีก

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเทือกเขาภูพาน แนวเขาจังหวัดเลย ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน และบริเวณพื้นที่ลุ่มภาคอีสาน และจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขง ให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากแม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำเพิ่มมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เขื่อนต่างๆกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 4 เมตร จึงขอให้ชาวเรือเดินเรือระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 

ผสข.เบญจภรณ์ ผิวเหลือง 

admin