NATIONTV | หมอนวดเฮ! สธ.แจ้งสสจ.ทั่วประเทศ ใช้ใบรับคำขอฯแทนใบจริงได้

NATIONTV | หมอนวดเฮ! สธ.แจ้งสสจ.ทั่วประเทศ ใช้ใบรับคำขอฯแทนใบจริงได้
หมอนวดเฮ! สธ.แจ้งสสจ.ทั่วประเทศ ใช้ใบรับคำขอฯแทนใบจริงได้

กระทรวงสาธารณสุข ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำหนังสือแจ้งเวียน สร้างความเข้าใจให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในการใช้แบบใบรับคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระหว่างรอรับใบรับรองตัวจริง

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนผู้ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ ใน 2 เรื่องความล่าช้าในการการออกใบรับรองผู้ให้บริการ (ใบ สพส.14) และการขอใช้ใบขึ้นทะเบียน (ใบ สพส.13) แทนระหว่างรอใบรับรองตัวจริง

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 

ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ อนุญาตให้ผู้ขอใบรับคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ใบ สพส.13) แทนใบรับรองตัวจริงได้ 

สามารถนำไปประกอบอาชีพโดยไม่ต้องรอใบรับรองตัวจริง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกใบรับรองตัวจริงให้ได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับใบรับรองแล้วกว่า 1 แสนคน และยังมีผู้ไม่มารับใบรับรองตัวจริงอีกประมาณ 8 พันกว่าคน 

ขอยืนยันว่า ใบ สพส.13 สามารถใช้ในการประกอบการทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตได้ รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบรับรองตัวจริงได้

admin