สยามรัฐ | กินเค็มมากดื่มน้ำบ่อยจริงหรือ?

สยามรัฐ | กินเค็มมากดื่มน้ำบ่อยจริงหรือ?
กินเค็มมากดื่มน้ำบ่อยจริงหรือ?

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันรศ.วินัย ดะห์ลัน เป็น กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา โพสต์เพจเฟซบุ๊กแฟนเพจว่า ..

กินเค็มมากดื่มน้ำบ่อยจริงหรือ

เจอคำถามอยู่บ่อยว่าคนกินเค็มมักดื่มน้ำบ่อยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือ โดยมีผู้ให้เหตุผลว่าเกลือเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันจะดึงน้ำตามเข้าไปด้วยเสมอ เนื่องจากโมเลกุลของเกลือต้องการโมเลกุลของน้ำเพื่อรักษาสภาพของมันในร่างกาย เหตุนี้ร่างกายจึงแสดงอาการกระหายน้ำหลังจากกินเค็มทำให้ต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากขึ้นอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเกลืออยู่เดี่ยวๆไม่ได้ต้องมีโมเลกุลของน้ำมาห้อมล้อมไว้ เคยมีนักวิชาการอธิบายไว้อย่างนี้เพื่อยืนยันว่าคนกินเค็มมีแนวโน้มที่จะดื่มน้ำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยุคหลังกลับตอบว่ากินเค็มแล้วดื่มน้ำมากขึ้นเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจเก่าซึ่งเอามาใช้อธิบายในยุคนี้ไม่ได้อีกแล้ว

การกินเค็มใช่ว่าจะทำให้ดื่มน้ำมากขึ้น เรื่องนี้มีงานวิจัยยืนยัน เป็นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟาในอิสราเอล ตีพิมพ์ในวารสาร Science Daily ค.ศ. 2015 โดยพบว่าการกินเค็มกับการดื่มน้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลย ในงานทดลองมีการใช้อาสาสมัครสุขภาพปกติจำนวน 58 คน แบ่งอาสาสมัครเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้กินถั่วนัทธรรมดา กลุ่มที่สองกินถั่วนัทเคลือบน้ำตาล กลุ่มที่สามกินถั่วนัทโรยเกลือ ทดลองอย่างนี้ติดต่อกันนานหลายวัน โดยให้ดื่มน้ำได้โดยอิสระมากแค่ไหนก็ไม่ว่ากันขอให้ทำบันทึกไว้เท่านั้น

ผลการศึกษาพบว่าทั้งสามกลุ่มดื่มน้ำในปริมาณที่ไม่ต่างกันเลย การกินเกลือมากไม่ได้ทำให้ร่างกายต้องการน้ำมากขึ้น การดื่มน้ำมากขึ้นเป็นผลมาจากคอแห้งมากกว่าเมื่อคอแห้งแล้วอยากดื่มน้ำถือเป็นเรื่องธรรมดา อาสาสมัครหลายคนกินถั่วนัทแล้วเกิดอาการคอแห้งโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าถั่วโรยเกลือหรือเคลือบน้ำตาลหรือถั่วธรรมดา กินถั่วนัทไม่โรยเกลือหากทำให้รู้สึกคอแห้งอาสาสมัครผู้นั้นก็ย่อมต้องดื่มน้ำมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเค็มหรือไม่เค็ม ใครที่เคยเชื่อว่ากินเค็มมากทำให้ดื่มน้ำมากจึงต้องเปลี่ยนความเชื่อ สรุปอย่างนั้น

ขอบคุณภาพและข้อมูล เพจ – Dr.Winai Dahlan

admin