อีจัน | เขาค้อ ชนแดน รับน้ำท่วม

อีจัน | เขาค้อ ชนแดน รับน้ำท่วม
เขาค้อ ชนแดน รับน้ำท่วม

ที่อำเภอชนแดน และอำเภอเขาค้อ จังหวั&#36…

ที่อำเภอชนแดน และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และถนนหลายสายไม่สามารถใช้การได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชน เบื้องต้น ยังไม่พบว่าต้องเคลื่อนย้าย หรืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่

ขอบคุณภาพและข้อมูล
#กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

admin