MATICHON ONLINE | พิษโพดุล!! ปิดทุ่งแสลงหลวงชั่วคราว

MATICHON ONLINE | พิษโพดุล!! ปิดทุ่งแสลงหลวงชั่วคราว
12

พิษพายุโพดุล พ่นพิษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

จากสถานการณ์พายุโพดุล ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทั้งถนน บ้านเรือน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก

ทางนายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงมีประกาศปิดการให้บริการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย 1.น้ำตกแก่งโสภา ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 2.ถ้ำพระวังแดง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 3.ถ้ำเดือนถ้ำดาว ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 4.หน่วยพิทักษ์ ที่ สล.8 (หนองแม่นา) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 5. สะพานสลิง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

admin