MATICHON ONLINE | "เพื่อไทย" แนะรัฐบาล ชู "ตลาดอินเดีย" ทางออกท่องเที่ยวไทยช่วงโลว์ซีซัน

MATICHON ONLINE | "เพื่อไทย" แนะรัฐบาล ชู "ตลาดอินเดีย" ทางออกท่องเที่ยวไทยช่วงโลว์ซีซัน
แนะรบ

แนะรััฐบาลชูตลาดอินเดีย-เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีปัญหาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ว่า การท่องเที่ยวจากที่เคยเป็นโอกาส กลับกลายเป็นปัญหา ทั้งต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ และกระทบต่อรายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง ลักษณะจำเพาะของการท่องเที่ยวคือแปรผันตรงต่อเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นั่นหมายถึงความเปราะบางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีสูง และไทยยังพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจีนในสัดส่วนที่สูงมาก

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวไทย จึงผูกกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งลักษณะจำเพาะที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือ ฤดูกาล โดยจะเฟื่องฟูในฤดูกาลท่องเที่ยว และจะฟุบในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรม ร้านค้า ผู้ประกอบการขนาดย่อม ต่างประสบปัญหาในช่วงโลว์ซีซันส์ธุรกิจที่สายป่านสั้นก็จะมีปัญหา เฉพาะผู้ประกอบการที่สายป่านยาวเท่านั้น ที่จะทนผ่านช่วงโลว์ซีซันส์ได้ หนึ่งในทางแก้ไขปัญหานี้ ตนมองไปที่การสร้างการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว โดยการสลับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งตามฤดูกาลผ่านการสนับสนุนการท่องเที่ยวจาก อินเดียในช่วงโลว์ซีซัน

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า จุดเด่นที่สำคัญของอินเดีย คือฤดูกาลท่องเที่ยวของอินเดียตรงกับช่วงโลว์ซีซันส์ของไทย โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ของทุกปี ซึ่งสลับกับนักท่องเที่ยวจีน ตรงนี้น่าสนใจ เพราะจะสามารถแก้ปัญหาทั้งของผู้ประกอบการและรายได้ประเทศจากการท่องเที่ยวหดตัวในช่วงโลว์ซีซันส์ได้ หากเราสามารถสร้างตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียในช่วงโลวซีซันส์ และสร้างตลาดจีนในช่วงไฮซีซันส์ ต้องแยกยุทธศาสตร์การสร้างตลาด 2 ประเทศนี้ออกจากกัน โดยแบ่งตามฤดูกาล เพราะมีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวอินเดียจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวสุขภาพ กลุ่มคู่รักหลังแต่งงาน กลุ่มการจัดงานแต่งงาน

“ซึ่งชาวอินเดียใช้เงินสำหรับการแต่งงานเฉลี่ยคิดเป็น 1 ใน 5 ของรายได้สะสมตลอดชีวิต ชนชั้นกลางของอิเดียกำลังขยายตัวอย่างมหาศาล จะขยายจำนวนถึง 7 เท่า ในอีก 7 ปีข้างหน้า อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และจะมีประชากรเป็นอันดับ 1 แทนจีนในปี 2565 ซึ่งเป็นโอกาสอันมหาศาลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อยากฝากไปยังรัฐบาลว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ และผูกพันหลายภาคส่วนในวงกว้าง เป็นโอกาสอันมหาศาลถ้ามองอย่างชาญฉลาด แต่สามารถเป็นปัญหาทรุดทั้งระบบได้ถ้าปล่อยไปตามยถากรรม” นายเผ่าภูมิ กล่าว

 

admin