NATIONTV | ผลวิจัยไม่พบ "ยีนเกย์" ทำให้รักเพศเดียวกัน

NATIONTV | ผลวิจัยไม่พบ "ยีนเกย์" ทำให้รักเพศเดียวกัน
ผลวิจัยไม่พบ ยีนเกย์ ทำให้รักเพศเดียวกัน

หลังจากเป็นที่ถกเถียงกันว่า พันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้คนเป็นเกย์ืแต่ผลการวิจัยล่าสุดตอกย้ำว่า ไม่มียีนเกย์โดยเฉพาะเพียงตัวเดียวที่ทำให้มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

จากผลการศึกษาที่เผยแพร่ล่าสุดในวารสารไซแอนซ์ บ่งชี้ว่า ความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ รวมกันมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ เช่น สังคม และสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเกือบ 8- 25% งานวิจัยนี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือจีโนม ของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่ถูกสำรวจรวมกว่า 477,000 คนทั้งในสหรัฐและอังกฤษ ซึ่งเกือบ 27,000 คนมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ควบคู่กับการตอบแบบสำรวจ  และผลวิจัยพบการแปรผันทางพันธุกรรม 5 จุดในกลุ่มคนที่มีคู่รักเพศเดียวกันมากกว่าคนทั่วไป และพบการแปรผันทางพันธุกรรมอีกจำนวนมากที่อาจมีผลเพียงน้อยนิดต่อพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน แต่ไม่มียีนเกย์ตัวใดเพียงตัวเดียวที่จะส่งผลให้มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือ ช่วยให้ทำนายได้ว่าใครเป็นเกย์ 

เบนจามิน นีล นักพันธุศาสตร์ของสถาบันบรอดในสหรัฐและผู้ร่วมจัดทำรายงานวิจัยกล่าวว่า ผลการศึกษานี้ย้ำถึงความสำคัญของพันธุกรรมและความซับซ้อนของพันธุกรรม แต่ไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆอีกมากมาย

ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ ทางชีววิทยาล้วนมีผลต่อพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 

admin