TNN ช่อง16 | ปลดล็อกสารสกัด 'กัญชง-กัญชา' พ้นยาเสพติด

TNN ช่อง16 | ปลดล็อกสารสกัด 'กัญชง-กัญชา' พ้นยาเสพติด
ปลดล็อกสารสกัด 'กัญชง-กัญชา' พ้นยาเสพติด
‘ราชกิจจา’ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ยกเว้นสารสกัดจากกัญชา และกัญชงพ้นยาเสพติดประเภท 5 สามารถผลิตอาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ แต่ให้จำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี

วันนี้ (31 ส.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญ ถึงการยกเว้นสารสกัดที่เป็นประโยชน์ และส่วนประกอบบางชนิด ของกัญชาและกัญชง ถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5   ซึ่งประกอบด้วย

1.สารแคนนาบิไดออล หรือ CBD ที่สกัดจากกัญชาและกัญชง ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99  สามารถนำไปผสมในอาหาร เครื่องสำอาง ได้

2.สารสกัด หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบหลักและมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือTHC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก สามารถนำมาทำเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้

3.เปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกันชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนประกอบเหล่านี้ 

4.เมล็ดจากกัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็นอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น 

5.น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็นเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น   ซึ่งเมล็ดกัญชงที่นำไปประกอบอาหารหรือเครื่องสำอางต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ 

ทั้งนี้ การจำหน่ายจะทำได้ภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

admin