สวพ.FM91 | เส้นทางจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบล ถึงหมู่บ้าน เส้นไหนผ่านได้ ไม่ได้มาติดตามกัน

สวพ.FM91 | เส้นทางจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบล ถึงหมู่บ้าน เส้นไหนผ่านได้ ไม่ได้มาติดตามกัน
เส้นทางจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบล ถึงหมู่บ้าน เส้นไหนผ่านได้ ไม่ได้มาติดตามกัน

กรมทางหลวงชนบท เผยสถานการณ์อุทกภัยใน 13 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 42 สายทาง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้ (1 ก.ย.62) มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด (พิจิตร,พิษณุโลก,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,อำนาจเจริญเจริญ,ยโสธร,กาฬสินธุ์,นครพนม,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,พังงา,ระนอง) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 61 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 42 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทางโดยมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจผ่านได้ ดังนี้
– สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
– สาย รอ.4035 แยก ทล.2044-บ.โคกสี อ.โพนทอง,เมียวดี จ.ร้อยเอ็ด
– สาย รอ.3033 แยก ทล. 214 – บ.โนนสว่าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
– สาย รอ.2051 แยก ทล.23- บ.หนองเทา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
– สาย รอ. 4011 แยก ทล. 2259- บ.คำแดง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
– สาย มค.4007 แยก ทล.3063-บ.นาดูน อ.บรบือ,วาปีปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม
– สาย มค 2020 แยก ทล.23 – บ.โนนทัน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
– สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ
สาย อจ.3001 แยก ทล.202-บ.ไร่สีสุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์)
– สาย อจ.4023 แยก ทล.2135 – บ.หนองข้างน้อย อ.พนา,ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ
– สาย อจ.3017 แยก ทล.212-บ.น้ำคำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
– สาย ยส.3012 แยก ทล.202 – บ.ทรายมูล อ. ป่าติ้ว,เมือง,ทรายเมือง จ.ยโสธร
– สาย ยส. 5034 แยก ทช.ยส.2002 – บ.ท่าลาด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
– สาย ยส. 3003 แยก ทล.202 – บ.สวาท อ.ป่าติ้ว,ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร
– สาย ยส.3009 แยก ทล.212 – บ.คำเตย อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ จ.ยโสธร
– สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
– สาย มห.3002 แยก ทล.212-บ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
– สาย มห.4013 แยก ทล.2116-บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
– สาย กส.4069 แยก ทล. 2336- บ้านแก้งเดื่อ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์นำทาง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนหรือสะพานขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง
Cr.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

admin