MATICHON ONLINE | ฟังคำตอบ 'บก.ลายจุด' เมื่อพรรคเกียนถูกควบรวมกับพรรค 'สามัญชน'

MATICHON ONLINE | ฟังคำตอบ 'บก.ลายจุด' เมื่อพรรคเกียนถูกควบรวมกับพรรค 'สามัญชน'
60838337_2561900527155643_6716939589468028928_n

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือบก.ลายจุด ได้โพสต์กรณีที่พรรคสามัญชนจะมาสู่ขอให้ไปร่วมกับพรรคสามัญชน โดยมีรายละะเอียด ดังนี้

เรียนคุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้า พรรคสามัญชน – Commoners Party

กรรมการพรรคเกียนมีความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ท่านมาทาบทามพรรคเกียนไปเข้าร่วมกับพรรคสามัญชนดังนี้

1.ขอให้หัวหน้าพรรคและพวกกลับไปเตรียมเครื่องแต่งกาย( Custom) มาให้พร้อม ให้สมกับการมาสู่ขอพรรคเกียนไปอยู่ด้วย พรรคเกียนนั้นเราถือสาเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ หากเรื่องนี้ไม่ผ่านก็ไม่ต้องมาพูดกัน2.เมื่อควบรวมพรรคกันแล้ว เราจะไม่พูดกันเรื่องตำแหน่งในพรรคเลยก็จะดูละเลยสาระสำคัญนี้ไป คำถามคือ ใครเป็นหัวหน้าพรรค
3.จะใช้ชื่อพรรคอะไร ?

เบาะๆ แค่นี้ก่อน

สมบัติ บุญงามอนงค์
หัวหน้าพรรคเกียน

admin