PPTV HD 36 | มข. แจ้งความ บุรุษพยาบาล ปลอมวุฒิการศึกษา

PPTV HD 36 | มข. แจ้งความ บุรุษพยาบาล ปลอมวุฒิการศึกษา
มข. แจ้งความ บุรุษพยาบาล ปลอมวุฒิการศึกษา
กรณีชายคนหนึ่งในจังหวัดเลย ปลอมวุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ทำงานเป็นบุรุษพยาบาลนานกว่า 11 ปี จนบรรจุเป็นข้าราชการ  ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าว เนื่องจากทำให้สถาบันเสียชื่อเสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ปลอมวุฒิการศึกษา ทำงานเป็นบุรุษพยาบาลกว่า 11 ปี

หลังการตรวจสอบหลักฐานแน่ชัดว่า ชายคนดังกล่าวปลอมวุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปลอมแปงใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลสมัครเข้าทำงาน ประจำห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย จนได้รับการบรรจุเป็นราชการ รวมระยะเวลาการทำงานกว่า 11 ปี

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามให้บุรุษพยาบาลคนดังกล่าว ออกจากราชการและเลิกปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเอกสารสมัครทั้งหมดเป็นของปลอม

ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาที่ชายคนดังกล่าว นำไปแอบอ้างปลอมแปลงใบปริญญาบัตร คณะพยาบาลศาสตร์  โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมหลักฐานส่งให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะทางหรือไม่ ให้ติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยได้ทันที โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียขององค์กรและของสถาบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> แชร์ว่อนเน็ต! ธุรกิจรับปลอมวุฒิการศึกษาจี้ ศธ.ตรวจสอบ

 

 

admin