TNN ช่อง16 | ชื่นชม! ตร.ร้องเพลงหาเงินช่วยผู้ประสบภัย'พายุโพดุล'

TNN ช่อง16 | ชื่นชม! ตร.ร้องเพลงหาเงินช่วยผู้ประสบภัย'พายุโพดุล'
ชื่นชม! ตร.ร้องเพลงหาเงินช่วยผู้ประสบภัย'พายุโพดุล'
ตร.ร้องเพลงกลางตลาดบางน้ำผึ้ง เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือประสบภัย ‘พายุโพดุล

วันนี้( 1 ก.ย.62) ตำรวจสันติบาล อาศัยวันหยุดตั้งวงร้องเพลงขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพล "พายุโพดุล" กลางตลาดบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จากการตรวจสอบตำรวจนายนี้ก็คือ ส.ต.อ. พลนิกร บุญทองอ่อน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศลมาโดยตลอด โดยจะอาศัยช่วงเวลาวันหยุดออกตระเวนร้องเพลง เพื่อระดมทุนบริจาคไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ รวมถึงตามชุมชนที่ขาดแคลน

ส่วนการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ เนื่องจากเห็นสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทัน และเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงตั้งใจมาร้องเพลงเพื่อระดมทุนบริจาควันนี้เป็นวันแรก โดยจะรวบรวมเงินทั้งหมดจะซื้อข้าวสารอาหารแห้งและเวชภัณฑ์ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

admin