Manager Online | ชุมชนไอเดียเท่ห์ ๆ ทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ 5ภาษา เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหลายชาติได้รับทราบ

Manager Online | ชุมชนไอเดียเท่ห์ ๆ ทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ 5ภาษา เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหลายชาติได้รับทราบ

อ่างทอง – ชุมชนไอเดียเท่ห์ ๆ ทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ5ภาษา เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหลายชาติได้รับทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน ในการร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชุมชนชัยนำพัฒนา เทศบาลเมืองอ่างทอง พบที่บริเวณถังขยะจะทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ5ภาษา ขอความร่วมมือประชาชนคนไทยรวม และประชาชนต่างด้าวหลายชาติที่มาใช้แรงงาน มาทำมาหากินในเขตชุมชนชัยนำพัฒนาให้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นที่

เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน โดยการติดป้ายบอกที่ทิ้งขยะให้รับรู้ถึง 5ภาษา ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยขยะลงถัง เสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ความสะดวก ในการทิ้งขยะมากที่สุด หลังมีชาวต่างชาติ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อาศัยอยู่ใช้แรงงานทำมาหากิน

นายพยัคฆ์ จำปาทอง ประธานชุมชนชัยนำพัฒนา เล่าให้ฟังว่า ในเขตชุมชนชัยนำพัฒนาเป็นชุมชนเมือง มีคนต่างชาติหลายภาษา มาขายแรงงานอยู่อาศัยจำนวนมาก และมีการทิ้งขยะไม่เป็น เป็นปัญหาในชุมชนตลอดมา จึงได้แจ้งปัญหาไปยังเททศบาลเมืองอ่างทอง และเกิดไอเดีย ทำการติดป้ายบอกให้ทราบถึงจุดที่ทิ้งขยะ เป็น 5 ภาพ

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหลายชาติได้รับทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน สร้างจิตสำนึกรู้จักรับผิดชอบ ในการร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้สะดวกในการเก็บไปทำการกำจัดได้อย่างสะดวก และเป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบในพื้นที่ชุมชนต่อไป

admin