NATIONTV | ตั้งกก.สอบประวัติ 3 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

NATIONTV | ตั้งกก.สอบประวัติ 3 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งกก.สอบประวัติ 3 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งกก.สอบประวัติ 3 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

"วุฒิสภา" ตั้งกรรมาธิการสามัญฯ สอบประวัติ 3 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดเวลา 90 วัน พบ "สมาชิกวุฒิสภา" แห่เสนอตัวล้น จนต้องโหวตเลือก…………..

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 – ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรายชื่อที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอต่อวุฒิสภา ได้แก่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฏีกา, นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฏีกา และ นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฏีกา จำนวน 15 คน และให้ตรวจสอบประวัติภายในระยะเวลา 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการคัดเลือก กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ได้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยหลังจากที่มีผู้เสนอตัวเข้าเป็นกมธ.ฯ เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หลังจากการลงมติดังกล่าว พบส.ว.ที่ได้รับเลือกให้เป็นกมธ.ฯ อาทิ พล.อ.อู้ด เบื้องบน, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ, นายวิทยา ผิวผ่อง, นายวิรัตน์เกสสมบูรณ์, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็น และได้นัดประชุมนัดแรกวันที่ 3 กันยายนนี้.

admin