The Bangkok Insight | ดีเดย์เปิดบริการคลินิกกัญชา 13 รพ.ทุกเขตสุขภาพ

The Bangkok Insight | ดีเดย์เปิดบริการคลินิกกัญชา 13 รพ.ทุกเขตสุขภาพ
ดีเดย์เปิดบริการคลินิกกัญชา 13 รพ.ทุกเขตสุขภาพ

“แพทย์แผนไทย” ดีเดย์เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 13 แห่งทุกเขตสุขภาพ ย้ำหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ ป้องกันความเข้าใจไม่ถูกต้อง

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการให้บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.พยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.ว่า วันนี้ (2 ก.ย.) คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการเป็นวันแรก เบื้องต้นจำนวน 13 แห่ง ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ

ส่วนใหญ่เป็นรพ.ระดับอำเภอ ยกเว้นรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีแห่งเดียว ที่เป็นรพ.ระดับจังหวัด รพ. 12 แห่งที่เหลือประกอบด้วย รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ รพ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รพ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รพ.พยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รพ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม รพ.พล จังหวัดขอนแก่น รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร รพ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รพ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ รพ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รพ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง และรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.

นพ.มรุต กล่าวต่อว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกแห่งจะมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. มีแพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม

4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในส่วนของการให้บริการ จะมีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ ตามแนว เวชปฏิบัติของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำหรับเกณฑ์การเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะต้องผ่านการคัดกรอง ตามระบบของรพ. เช่น ผู้รับบริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสัญญาณชีพ และอาการทางคลินิกคงที่ มีการรับรู้ และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรก และวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น

โดยแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ พิจารณาเห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา จึงจะได้รับการรักษา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2591 7007 ต่อ 2301

ทางด้านต่างจังหวัดวันเดียวกันนี้ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี  เปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกัน เป็นการรักษาด้วยตำรับ “ยาศุขไสยาศน์” ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นรพ.เครือข่ายแพทย์แผนไทย นำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

มีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ นำร่อง 1 ตำรับ คือ ยาศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองจากแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมมา ส่วน15 ตำรับนั้น อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในรพ.ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้

admin