คมชัดลึกออนไลน์ | ตปท. เร่งช่วยเหลือวิศวกรไทยถูกขังที่ลาวทุกช่องทาง 

คมชัดลึกออนไลน์ | ตปท. เร่งช่วยเหลือวิศวกรไทยถูกขังที่ลาวทุกช่องทาง 

กระทรวง ตปท.รู้แล้ว วิศวกรไทยสามี’ขวัญตา’ ถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายคุมขังเวียงจันทร์และขอให้ทาง สปป. ลาว เร่งรัดกระบวนการสอบสวน รวมทั้งขอให้ยกเลิกการดำเนินคดีและปล่อยตัว เป็นอิสระโดยเร็วในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอและหาทางให้ความช่วยเหลือในทุกช่องทาง

จากกรณีที่ น.ส.ขวัญตา ลัทธิ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร้องสื่อว่า สามีคือนายกิตติเดช ลัทธิ ซึ่งทำงานเป็นวิศวกรโยธา ให้กับบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ระดับ Top Five ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ตั้งแต่ปี 2557 ถูกกักขังที่ ตม.ฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว นานกว่า 10 เดือนแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าถูกจับในความผิดอะไร

ทั้งนี้บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างเคยแจ้งว่า จะต้องใช้เงินในการปล่อยตัว 1,750,000 บาท โดยอ้างว่าสามี ของน.ส. ขวัญตา ทำงานผิดพลาด แต่ต่อมา น.ส. ขวัญตา ทราบจากตำรวจลาวว่า นายกิตติเดช สามีไม่มีความผิด แต่ก็ยังไม่มีปล่อยตัวสามี มีการเตะถ่วงกันไปมา

และที่ผ่านมา น.ส. ขวัญตา ได้ร้องไปยังหน่วยงานต่างๆของไทย ทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ, กระทรวงการต่างประเทศ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน,สำนักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือติดตามตัวสามี

"คมชัดลึกออนไลน์" ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ พบว่า หลังจาก น.ส. ขวัญตา ร้องเรียนเรื่องนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้ประสานเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 ก.ค. 2562 ตอบกลับมายังเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สรุปได้ว่า

– เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทร์ ประสานทางการลาวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการจับกุมคุมขังนายกิตติเดช และขอทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีและขอให้ทางการลาวปล่อยตัวนายกิตติเดช กรณีที่ไม่ปรากฏสาเหตุที่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ

– เมื่อวันที่ 11 เมษายน 62 ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตฯว่า ได้ประสานสอบถามความคืบหน้าจากทางการ สปป.ลาว เกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และได้มีหนังสือสอบถามทางการ สปป.ลาว อย่างเป็นทางการรวมทั้งหมด 5 ครั้ง รวมทั้งได้หารือกับทนายความของนายกิตติเดช ที่ สปป.ลาวเพื่อหาแนวทางในการเร่งช่วยเหลือนายกิตติเดช เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

-เมื่อวันที่ 12 เมษายน 62 อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เพื่อย้ำข้อห่วงกังวลของฝ่ายไทยและญาติและขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องนายกิตติเดชฯถูกกักขังดังกล่าว

-ต่อมาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว มีหนังสือแจ้งว่า ปัจจุบันนายกิตติเดช ถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายคุมขังโพนต้อง นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อรอดำเนินการโดยละเอียดและสั่งฟ้องศาล สปป.ลาว ซึ่งกระทรวงฯได้แจ้งให้นางขวัญตาฯทราบแล้ว

-ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 62 กระทรวงฯ ได้ยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย แสดงความห่วงกังวลที่นายกิตติเดช ถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว เร่งรัดกระบวนการสอบสวน รวมทั้งขอให้ยกเลิกการดำเนินคดีและปล่อยตัวนายกิตติเดช เป็นอิสระโดยเร็วในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ

*และกระทรวงการต่างประเทศ กำลังติดตามและหาทางให้ความช่วยเหลือนายกิตติเดช ในทุกช่องทางที่จะกระทำได้ต่อไป *

admin