สวพ.FM91 | " 6 วิธีรับมือน้ำท่วม ฉบับพื้นฐาน ด้วยความปราถนาดีจาก กฟผ."

สวพ.FM91 | " 6 วิธีรับมือน้ำท่วม ฉบับพื้นฐาน ด้วยความปราถนาดีจาก กฟผ."

" 6 วิธีรับมือน้ำท่วม ฉบับพื้นฐาน ด้วยความปราถนาดีจาก กฟผ."  
1) ติดตามข่าวสาร และประกาศเตือนทุกช่องทาง 
2) เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ให้พร้อม 
3) ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม 
4) เตรียมเบอร์ติดต่อ หน่วยงานของรัฐ เผื่อต้องการความช่วยเหลือ 
5) หากเกิดน้ำท่วมให้ปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
6) ระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือ จดจำเบอร์ติดต่อเหล่านี้ไว้ให้ดี
– ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
– ประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ โทรฟรี 1669 หรือ 0-2591-9769 ตลอด 24 ชั่วโมง
– สอบถามสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 0-2398-9830
กฟผ. ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือทุกท่าน 

admin