อีจัน | สรุปความเสียหาย อิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

อีจัน | สรุปความเสียหาย อิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ
สรุปความเสียหาย อิทธิพลพายุโพดุล-คาจิกิ

วันนี้ 3 ก.ค. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร&#…

วันนี้ 3 ก.ค. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สรุปสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์ และวาตภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ" ดังนี้

1.1 จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 -3 ส.ค. 2562 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ดินสไลด์ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้เเก่ ( อำนาจเจริญ, กระบี่ ,ปราจีนบุรี,แพร่,นครพนม,เชียงใหม่,ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี
ระนอง,เพชรบูรณ์, มหาสารคาม, ขอนแก่น ,หนองบัวลำภู,ยโสธร,กาฬสินธุ์ ,น่าน, ตราด,มุกดาหาร ,อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ, สุรินทร์ ,พิษณุโลก ,พิจิตร,แม่ฮ่องสอน ,ชุมพร,อุดรธานี)
107 อำเภอ 387 ตำบล 1,721 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 6 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57,139 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ( ร้อยเอ็ด 2 ราย ,พิจิตร 2 ราย ,อุบลราชธานี 1 ราย , พิษณุโลก 1 ราย , อำนาจเจริญ1 รายขอนแก่น1 ราย)
สูญหาย 2 ราย(อำนาจเจริญ ,น่าน)
ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (ชัยภูมิ)

เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ข้อมูลกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
– เส้นทางคมนาคมทางหลวงที่ได้รับความเสียหาย 9 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข 101 2.จ.มุกดาหาร
ทางหลวงหมายเลข 2034 3.จ.ยโสธร ทางหลวงหมายเลข 234 จ.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 2050 5.จ.พิจิตร ทางหลวงหมายเลข 113 6.จ.พิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 12 7.จ.มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 8.จ.ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 23223,214,ทางหลวงหมายเลข 2043 9.จ.บึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222
-เส้นทางคมนาคมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย 6 จังหวัด
ได้แก่ 1.จ.ร้อยเอ็ดสาย รอ.4078,4035
2.จ.มหาสารคาม สาย มค.40073 จ.อำนาจเจริญสาย อจ.6014,3001,4023,3017 4.จ.ยโสธร สาย ยส.
3012,5034,3009 5.จ.มุกดาหาร สาย มห.3016,30024013 สาย มห.3009 6. จ.กาฬสินธุ์ สาย กส.4069
สถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม 228 แห่ง (ข้อมูลกระทรรงศึกษาธิการ)
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย บางส่วน 3,818 หลัง สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 57 แห่ง(สสจ.1 แห่ง สสอ.2แห่ง รพ. 7 แห่ง รพ.สต. 46 แห่ง หน่วย CPU 1 แห่ง)

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
-ด้านพืช พื้นที่คาดจะเสียหาย 662,205.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 616,222.75 ไร่ พืชไร่ 44,927 ไร่
พืชสวนและอื่นๆ 1,056 ไร่
-ด้านประมงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาคว่าจะเสียหายสูญหาย เป็นบ่อปลา/กุ้ง 6,910 บ่อ กระชัง
34 กระชัง
-ด้านปศุสัตว์สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 675,58 ตัว แบ่งเป็นโค-กระบือ 21,024 ตัว สุกร แพะ
33,236 ตัว สัตว์ปีก 621,308 ตัว
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด (น่าน,เพชรบูรณ์ , พิษณุโลก ,พิจิตร ,อำนาจเจริญ ,ยโสธร
ขอนแก่น, อุบลราชธานี ,ร้อยเอ็ด)
มีผู้อพยพ 5 จังหวัด (ขอนแก่น, น่าน, อำนาจเจริญ, ยโสธร,อุบลราชธานี) รวม 14 จุด 2,441 คน
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ (จ.ขอนแก่น
จ.ยโสธร จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก จ.ร้อยเอ็ด)
จันขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน นะคะ

admin