สำนักข่าว INN | "อนุทิน"รับเรื่องขอปรับโครงสร้างค่าตอบแทนเงินเดือน

สำนักข่าว INN | "อนุทิน"รับเรื่องขอปรับโครงสร้างค่าตอบแทนเงินเดือน
8

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหนังสือ จากนายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องเงินค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการขอเสนอค่าตอบแทน ในโครงการสร้างค่าตอบแทนกลุ่มหนึ่ง ประเภทเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทนวิชาชีพโดยกำหนดอัตราคงที่เหมือนกันทั่วประเทศและไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ทั้งนี้ หลังรับหนังสือ นายอนุทิน กล่าวว่า จะรีบรับเรื่องไปหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงบริหารจัดการงบประมาณพอดี ทั้งนี้เรื่องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งแพทย์ เภสัชกร และคนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภารกิจของเราอยู่แล้ว การมายื่นหนังสือครั้งนี้ทำให้ตนมีหลักฐานไปยืนยันและผลักดันเรื่องนี้ต่อ ยืนยันว่าจะรับเรื่องไว้และรีบไปดำเนินการ แต่ทั้งนี้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขมีจำกัดหากเพิ่มให้พวกท่านก็ต้องสัญญาว่าจะไปทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในเรื่องอื่นๆ

 

 

admin