BEC-Tero Radio | 'กองปราบปราม' เผยสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อ 'คนแจ้งจับ' ได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

BEC-Tero Radio | 'กองปราบปราม' เผยสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อ 'คนแจ้งจับ' ได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%
‘กองปราบปราม’ เผยสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อ ‘คนแจ้งจับ’ ได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

เฟซบุ้ก ‘กองปราบปราม’ ได้เผย 8 ข้อที่กระทำแล้วผิดกฏหมาย เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยผู้แจ้งจับจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ดังนี้

  1. ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะ แล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท

  2. พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท

  3. รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท

  4. แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท

  5. จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท

  6. ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท

  7. ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท

  8. วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท

 

อ้างอิงจาก : พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 48 และมาตรา 51

 

ผู้พบเห็นผู้กระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ ได้ที่ http://bit.ly/2jWa4hu

ติดตามเราได้ที่นี่
website : http://www.eazyfm.com
facebook : https://www.facebook.com/eazyfm
instagram : https://www.instagram.com/eazyfm
twitter : https://twitter.com/eazyfm

admin