Thai PBS | คลัง การันตี ร้านค้า “ชิม ช้อป ใช้” ไม่โยงสอบภาษี

Thai PBS | คลัง การันตี ร้านค้า “ชิม ช้อป ใช้” ไม่โยงสอบภาษี
คลัง การันตี ร้านค้า “ชิม ช้อป ใช้” ไม่โยงสอบภาษี

ปัญหายอดร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ทั่วประเทศเพียง 3,300 พันแห่ง จากจำนวนร้านค้าเป้าหมาย 5 หมื่นร้านค้า ทำให้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง จะเสนอคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงแก้ไขขอบเขตประเภทสินค้าและบริการ ที่สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่องที่ 2 หรือ ช่องที่ประชาชนเติมเงินใช้จ่ายเอง แต่จะได้รับเงินคืนร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย จากเดิม จำกัดประเภท สินค้าและบริการท้องถิ่น เป็น ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว สปา เช่ารถ แต่ต้องมีเอกสารรับรองจากทางราชการ ซึ่งผ่อนปรนจากเดิมต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

 

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัด จะลงพื้นที่เข้าไปพบเจ้าของโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารทีมีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จากเดิมที่ผู้ประกอบการ ต้องเดินทางเข้ามาพบคลังจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลางด้วยตัวเองรวมทั้ง อาจเสนอขยายเวลารับลงทะเบียนด้วย จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 กันยายนนี้

 

นายลวรณ กล่าวอีกว่า ได้หารือกับอธิบดีกรมสรรพากรแล้วว่า การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” จะไม่มีการนำข้อมูลของผู้ประกอบการไปเชื่อมโยงกับกรมสรรพากร จึงขอให้ผู้ประกอบการอย่ากังวลปัญหาการถูกตรวจสอบรายได้ และการเสียภาษี

ผมเคยคิดมาตรการ “เที่ยว ฟรี ไม่มี VAT แต่หักกลบลบหนี้แล้ว มองว่า อย่าไปยุ่งกับกรมสรรพากรดีกว่า เดี๋ยวมาตรการ จะถูกมองแง่ลบ และขอย้ำว่า ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ไม่ถูกตรวจสอบภาษีอย่างที่กังวล

ส่วนปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย ไตรมาสแรกของปี อยู่ในระดับสูงร้อยละ 78.7 ต่อจีดีพี / อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงว่า หนี้คงค้างในระดับ ส่วนใหญ่ เป็นหนี้ภาคธุรกิจ และหนี้บริโภค ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงไม่กังวลว่าจะกระทบเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้วางมาตรการกำกับดูแลหนี้ครัวเรือน 2 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการด้านการให้ความรู้ และเพิ่มทักษะบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หลังพบว่า ปัญหาหนี้สินด้อยคุณภาพ ของประชาชน มาจากการแบกภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายจากการผิดนัดชำระหนี้ซ้ำซ้อน และเสนอสินเชื่อบริโภคที่เหมาะสมกับลูกหนี้แทน.

 

 

 

admin