Manager Online | “ชวน “ส่งคำร้องถึงศาลรธน.ชี้ปม พ.ร.ก. สถาบันครอบครัววันนี้

Manager Online | “ชวน “ส่งคำร้องถึงศาลรธน.ชี้ปม พ.ร.ก. สถาบันครอบครัววันนี้

"ชวน"ส่งคำร้อง ส.ส.ฝ่ายค้าน ปม พ.ร.ก.แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัววันนี้

วันนี้ ( 5 ก.ย.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยว่า วันนี้ตนจะส่งคำร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่ร่วมกันเข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการตราพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอบสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 โดยการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาไม่เกิน 60 วัน และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ สภาผู้แทนราษฎรจะนำ พระราชกำหนด มาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทันสมัยการประชุมนี้หรือไม่

admin