ANNGLE | สิ่งที่นักเรียนญี่ปุ่นต้องปฏิบัติในวันเปิดเรียนวันแรกของเทอมที่สอง

ANNGLE | สิ่งที่นักเรียนญี่ปุ่นต้องปฏิบัติในวันเปิดเรียนวันแรกของเทอมที่สอง
สิ่งที่นักเรียนญี่ปุ่นต้องปฏิบัติในวันเปิดเรียนวันแรกของเทอมที่สอง

โรงเรียนญี่ปุ่นปิดเทอมภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม เมื่อเปิดเทอมวันแรกของภาคการศึกษาที่สอง มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติในวันเเปิดเรียนวันแรกของเทอมสองมีอะไรบ้าง

ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเทอมวันแรกเด็ก ๆ ต่างนำการบ้านช่วงปิดเทอมซึ่งมีมากมาย ได้แก่ แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน สรุปเนื้อหาการอ่านหนังสือ บันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ รวมถึงโครงงานอิสระที่ให้เด็กมีอิสระในการคิดค้นคว้าประดิษฐ์  เป็นต้น ไปส่งคุณครู โครงงานอิสระของเด็กบางคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเด็กตัวเล็ก ๆ แต่พวกเขาก็หอบหิ้วการบ้านทั้งหมดไปส่งครูในวันแรกของการเปิดเทอม

ซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหวจำลองสถานการณ์จริง

วันเปิดเทอมวันแรกของเทอมที่ 2 มักจะใกล้กับวันที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นวันแห่งการป้องกันภัยพิบัติในญี่ปุ่น ในวันนี้เมื่อปี ค.ศ. 1923 เป็นวันที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตคันโตซึ่งทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากกว่า 100,000 คน ในปี ค.ศ. 1960 รัฐบาลในขณะนั้นได้กำหนดให้วันที่ 1 กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งการป้องกันภัยพิบัติในญี่ปุ่น ในช่วงสัปดาห์ใกล้วันที่ 1 กันยายน จะมีกิจกรรมสาธารณะมากมายเพื่อให้ความรู้แก่คนญี่ปุ่นในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันที่คนญี่ปุ่นตรวจตราเสบียงอาหารที่เก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินของแต่ละบ้านเพื่อนำอาหารใหม่ไปใส่ไว้แทนอาหารที่ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแล้วที่ต้องนำออกมารับประทานหรือทิ้งไป

กิจกรรมการเปิดเทอมวันแรกของเทอมที่ 2 คือ การซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหวที่จำลองเหตุการณ์เหมือนจริงและให้ผู้ปกครองไปรับลูกหลังจากการซ้อมเสร็จ การซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหวมีลำดับขั้นตอนดังนี้คือ โรงเรียนส่งสัญญาณว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้น และให้เด็ก ๆ เข้าไปหลบใต้โต๊ะแล้วรอฟังคำสั่งของครูใหญ่เสมือนว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เด็กเข้าแถวเดินออกมาจากห้องเรียนอย่างมีระเบียบไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมใหญ่หรือสนามที่ปลอดภัยในยามเกิดเหตุการณ์จริง ในขณะที่ซ้อมจะมีการกำชับข้อตกลงการปฏิบัติในช่วงแผ่นดินไหว คือ ตั้งสติไม่ตกใจจนเกินเหตุ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ย้อนกลับไปในห้องเรียน เด็กทุกชั้นปีจะมารวมตัวกันตามชั้นเรียนที่ห้องประชุมหรือสนามเพื่อรอให้ผู้ปกครองมาแจ้งชื่อและรับเด็กกลับบ้าน

การซ้อมหนีภัยพิบัติที่เป็นกิจวัตร

ในโรงเรียนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยจะมีการซ้อมหนีภัยพิบัติ ทั้งแผ่นดินไหวและไฟไหม้ รวมถึงการซ้อมหนีภัยเมื่อมีภาวะอันตรายต่าง ๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง การซ้อมหนีภัยพิบัติเหล่านี้เป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยและมีสติเพื่อเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริง ๆ

แม้จะเสียเวลาในการเรียนและเสียเวลาของผู้ปกครองไปบ้าง แต่การซ้อมเพื่อรักษาชีวิตให้รอดจากภัยต่าง ๆ เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์เพื่อช่วยรักษาชีวิตของสมบัติของชาติที่พวกเขาเห็นว่ามีค่ายิ่งนัก และนี่คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่นักเรียนญี่ปุ่นต้องปฏิบัติในวันเปิดเรียนวันแรกของเทอมที่สองค่ะ

ที่มารูป: wako city.higashiosaka edu.city.yokohama

admin