Brandbuffet | บทวิเคราะห์ทำไม MK ต้องทุ่ม 2 พันล้าน ซื้อหุ้น 65% แหลมเจริญ ซีฟู้ด

Brandbuffet | บทวิเคราะห์ทำไม MK ต้องทุ่ม 2 พันล้าน ซื้อหุ้น 65% แหลมเจริญ ซีฟู้ด

ตามที่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรู๊ป จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน ว่าได้ใช้งบประมาณ 2,060 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้น 65% ของบริษัท คาตาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดโดยนักวิเคราะห์มองว่าเหตุผลที่ทางแหลมเจริญขายหุ้นในครั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายสาขาด้วยตัวเอง

โดยปัจจุบันนี้ “แหลมเจริญฯ” มีสาขาทั้งสิ้น 25 สาขา แต่หากต้องการขยายสาขาเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ดำเนินการไม่ได้ง่ายนัก ขณะที่การขายหุ้นให้กับทางเอ็มเค ทางผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 4 ท่านก็ยังมีหุ้นเหลืออยู่ 35%

ทางฝั่งของเอ็มเค สิ่งที่ได้ก็คือ การได้แบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เข้ามาอยู่ในเครือ ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของร้านอาหารที่จับกลุ่มเป้าหมายครอบครัวก็จะชัดเจนขึ้น อีกทั้งบทวิเคราะห์ด้านการเงินคาดการณ์ว่าสัดส่วนรายได้ของ แหลมเจริญจะมีราว 10% ของรายได้รวมเอ็มเค ดังนั้นการเข้าถือหุ้น 65% ในแหลมเจิรญน่าจะทำให้ MK มีการอัพไซด์เพิ่มขึ้น 5%

admin