MATICHON ONLINE | ตร.ฮ่องกงตรึงกำลังเข้มระบบขนส่งสาธารณะ สกัดม็อบป่วน

MATICHON ONLINE | ตร.ฮ่องกงตรึงกำลังเข้มระบบขนส่งสาธารณะ สกัดม็อบป่วน
Riot police advance in Tung Chung station, in Hong Kong
ตำรวจปราบจลาจลเคลื่อนกำลังลาดตระเวณบริเวณสถานีรถไฟตุงชุง ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 7 กันยายน (รอยเตอร์)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ตำรวจปราบจลาจลฮ่องกงกระจายกำลังตรวจตรารักษาการณ์อย่างเข้มข้นตามระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่รถบัสโดยสาร สถานีรถไฟใต้ดิน ท้องถนน และเส้นทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ประท้วงก่อเหตุปั่นป่วนสนามบินที่กลุ่มผู้ประท้วงประกาศก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในเป้าหมายที่ก่อเหตุป่วนในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงที่มีชนวนเหตุจากความไม่พอใจการเสนอร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน แม้นางแคร์รี หล่ำ ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะประนีประนอมด้วยการประกาศถอนร่างกฎหมายฉบับที่เป็นปัญหานี้ไปแล้วก็ตาม

ตามสถานีรถไฟใต้ดิน รถบัสโดยสาร และบนท้องถนน จะเห็นตำรวจปราบจลาจลลาดตระเวณตรวจค้นทั้งรถและคนที่ต้องสงสัยเพื่อป้องกันผู้ประท้วงเล็ดรอดไปก่อความวุ่นวาย

โดยที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงในขณะนี้ยังอยู่ในความสงบเรียบร้อย แต่ผู้โดยสารที่จะเดินทางจำนวนมากต้องเผชิญกับการต้องต่อแถวยาวในการถูกตรวจเช็กกระเป๋าและสัมภาระก่อนที่จะผ่านเข้าไปภายในอาคารสนามบินได้

เจมส์ รีส ผู้โดยสารรายหนึ่งที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง 9 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากฮ่องกงกลับไปยังประเทศโปรตุเกส เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ในระหว่างเดินทางมายังสนามบิน รถที่ตนโดยสารมาถูกสั่งให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจค้น โดยมีตำรวจขึ้นมาตรวจบนรถและตรวจเช็กทุกคนที่อยู่บนรถ

ขณะที่มีรายงานชาวฮ่องกงพากันออกมารวมตัวประท้วงตามจุดรวมตัวหลายแห่งเช่น ที่สถานีรถไฟเกาลูนเบย์ และ สถานีรถไฟตุงชุง

admin