MThai.com | ธนาธร ยันประเทศไทยเติบโตได้ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญ

MThai.com | ธนาธร ยันประเทศไทยเติบโตได้ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ธนาธร ยันประเทศไทยเติบโตได้ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เชื่อประเทศไทยจะปลดล็อกเดินหน้าต่อไปได้ ต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพราะตนเชื่อว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่สามารถจะพาประเทศ และประชาชนไปไกลกว่านี้ได้อีกแล้ว

ประเด็นน่าสนใจ
1. ธนาธร ร่วมงานเสวนาที่ มหาสารคาม หลังถูกอำนาจรัฐห้ามไม่ให้สถานที่ไปก่อนหน้านี้
2. ในงานเสวนา ธนาธร มั่นใจการแก้รัฐธรรมนูญ คือหนทางพาประเทศเดินหน้า
3. การเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ พรรคอนาคตใหม่หวังว่า ประชาชนจะร่วมด้วยช่วยกันพลักดัน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนา ‘จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่’ ที่ลานเอนกประสงค์ มาลิน พลาซ่า จ.มหาสารคาม หลังจากถูกยกเลิกสถานที่ไม่ให้จัดงานไปก่อนหน้านี้ ว่า

การที่ประเทศไทยจะปลดล็อกเดินหน้าต่อไปได้ ต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพราะตนเชื่อว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่สามารถจะพาประเทศ และประชาชนไปไกลกว่านี้ได้อีกแล้ว ดังนั้นการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และอย่างเป็นธรรมได้

ทั้งนี้สาเหตุที่พรรคอนาคตใหม่เดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เพราะอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่ถูดเอารัดเอาเปรียบอีก เพราะรัฐธรรรมนูญเกี่ยวกับปากท้องประชาชนโดยตรง หากมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรม จัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวย คนมีอำนาจ ก็เชื่อว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศส่วนใหญ่ดีขึ้น

admin