Thai PBS | ตามคาด.!..พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนที่ 26

Thai PBS | ตามคาด.!..พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนที่ 26
ตามคาด.!..พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนที่ 26

วันนี้ (7 ก.ย. 2562) เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งในจำนวน ตำแหน่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ประจำปี 2562เป็นตำแหน่งเดียว ในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ เกษียณอายุราชการ สืบเนื่องให้ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ หรือคนที่ 26

ส่วนกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพไทย ส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับรองผู้บัญชาการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ เสนาธิการทหาร หรือเรียกว่าขยับปรับย้ายในระดับ 5 เสือ

โดยเฉพาะกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ จะเกษียณอายุในปี 2563 แต่พิจารณาแต่งตั้งในระดับ 5 เสือ ทบ. จึงประกอบไปด้วย พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ และพล.ท.สุนัย ปะภูชะนีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ขณะที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ ,พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ,พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม เป็นเสนาธิการทหารเรือ และพล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ส่วนกองทัพไทยแต่งตั้งรองบัญชาการทหารสูงสุด 3 คน คือ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด, พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ และพล.อ.ชูชาติ บัวขาว ส่วนพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นเสนาธิการทหาร  ทั้งนี้มีประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้นายทหารรับราชการ จำนวน 871 นาย

admin